Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Локацијски услови

Локацијски услови, < 2022.

БРОЈ ПРЕДМЕТАПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВАПРЕДМЕТДАТУМ ОДБАЦИВАЊАДАТУМ ИЗДАВАЊА
ROP-VLS-7734-LOC-1/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Орашје05.06.2020.
ROP-VLS-7733-LOC-1/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Батуловце05.06.2020.
ROP-VLS-7687-LOC-1/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Конопница05.06.2020.
ROP-VLS-7684-LOC-1/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Стајковце05.06.2020.
ROP-VLS-5656-LOCH-2/20Цветковић Братислав, СтајковцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта у КО Стајковце11.05.2020.
ROP-VLS-384-LOCH-2/20Петковић Бобан, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу ресторана са преноћиштем на к.п.бр.3459/1 КО Бољаре у Манастиришту24.04.2020.
353-149/20ХСВ д.о.о. ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију са доградњом постојећег помоћно-пословног објекта,сервис за технички преглед возила на к.п.бр.871/4 КО Власотинце варош31.12.2020.
353-148/20Миленковић Ђокица, ГрадиштеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.6061/4 КО Власотинце ван варош24.12.2020.
353-147/20Миленковић Горан, ГрадиштеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.6061/4 КО Власотинце ван варош24.12.2020.
353-137/20ОДС“ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Општина ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу нисконапонског електричног вода постављеним на 4 АБ стуба у КО Власотинце варош29.12.2020.
353-135/20Петковић Бобан, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу ресторана са преноћиштем на к.п.бр.3459/1 КО Бољаре10.12.2020.
353-133/20Михајловић Братислав, Немањина бр.63, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.3695 КО Власотинце варош15.12.2020.
353-132/20Миленковић Ђокица, ГрадиштеЛокацијски услови за реконструкцију и надградњу стамбеног објекта на к.п.бр.6061/4 КО Власотинце ван варош07.12.2020.
353-131/20Николић Зоран, 22.дивизије бр.94, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и надградњу постојећег стамбеног објекта на к.п.бр.3101 КО Власотинце варош03.12.2020.
353-130/20Миленковић Горан, ГрадиштеЛокацијски услови за реконструкцију и надградњу стамбеног објекта на к.п.бр.6061/4 КО Власотинце ван варош07.12.2020.
353-129/20Петровић Драган, СтајковцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на к.п.бр.243303.12.2020.
353-122/18Стојичић Небојша, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу бунгалова у КО Добровиш05.02.2019.
353-121/18Јовић Милош, КукавицаЛокацијски услови за изградњу објекта за складиштење бетонских елемената у КО Власотинце ван варош20.02.2019.
353-120/20Д.о.о. Перфект, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег пословног објекта на к.п.бр.867 КО Власотинце варош18.12.2020.
353-120/18Стоичић Славиша, Милентија Поповића 52, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кп.бр.488 и 1489/5 КО Власотинце варош25.01.2019.
353-119/20Илић Миле и Јелена, Стојана Петровића бр.24, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.2090 и 2091/1, обе КО Власотинце варош23.10.2020.
353-119/18Elrad International d.o.o. 29.новембар бб, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу гасификационе станице течног азота са разводним цевоводом на кп.бр.3910/26 КО Власотинце ван варош22.01.2019.
353-118/18Цветковић Драгољуб, ГложанеЛокацијски услови за изградњу складишта пољопривредних објеката на кп.бр.225 КО Гложане14.01.2019.
353-117/18Банковић Драгиша и Слободанка, Горње Гаре, Црна ТраваЛокацијски услови за доградњу постојећих објеката и то стамбеног и трговинско-услужног на кп.бр.2101/3 КО Власотинце варош09.01.2019.
353-116/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у МЗ Гложане30.12.2020.
353-115/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у МЗ Стајковце30.12.2020.
353-114/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у МЗ Батуловце30.12.2020.
353-114/18Техничка школа, М.Михајловића бб, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег објекта техничке школе у КО Власотинце варош03.01.2019.
353-113/20Д.о.о. Перфект, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег пословног објекта на к.п.бр.867 КО Власотинце варош22.10.2020.
353-112/20ЈКП Водовод, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода у КО Власотинце ван варош21.12.2020.
353-111/20ЈКП Водовод, општина ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу мерних зона у систему водоснабдевања општине Власотинце29.10.2020.
353-110/20ОДС“ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Општина ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу прикључног 10кV кабла и ТС 10/0,4кV на к.п.бр.3319 КО Власотинце ван варош11.07.2020.
353-109./20Крстић Владица, КомарицаЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4416 КО Власотинце варош24.11.2020.
353-108/20Рајковић Небојша, Р.ДелЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.225/6 КО Власотинце варош02.11.2020.
353-107/20Рајковић Иван, Р.ДелЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.225/6 КО Власотинце варош02.11.2020.
353-106/20СЗР“ПРОХРОМ“ ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стубне трафостанице 10/0,4кV на к.п.бр.7301 КО Власотинце варош16.11.2020.
353-105/20Јовић Перица АБ КОП, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу интерног точећег места на к.п.бр.4029/12 КО Власотинце ван варош08.12.2020.
353-104/20Мишић Далибор, Доња Ломница Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.5739/1 КО Власотинце ван варош06.10.2020.
353-103/20Elrad International d.o.o. Љутомерска цеста бр.47, Горња РадгонаЛокацијски услови за изградњу магацина амбалаже фабрике на к.п.бр.3910/47 КО Власотинце ван варош25.09.2020.
353-102/20Илић Миле и Јелена, Стојана Петровића бр. 24, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.2090 и 2091/1, обе КО Власотинце варош23.10.2020.
353-101/20Пејчић Христина, ПиротЛокацијски услови за изградњу етно комплекса - Свође у КО Свође23.10.2020.
353-100/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације на делу пута Власотинце-Грделица, на к.п.бр.7306/1 КО Власотинце ван варош04.11.2020.
353-93/20Ивановић Миле, ЈаковљевоЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.2050/20 КО Шишава23.10.2020.
353-91/20Јојић Милош, С. Јаковљевића бр.3, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.196/12 КО Власотинце варош13.10.2020.
353-90/20Стаменковић Срђан и Здравковић Латинка, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4881 КО Власотинце варош07.10.2020.
353-89/20Мишић Далибор, Доња ЛомницаЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.5739/1 КО Власотинце ван варош15.09.2020.
353-89/19Милошевић Далибор, СредорЛокацијски услови за изградњу породично стамбеног објекта на к.п.бр.4351/6 и 4382/2 КО Власотинце варош11.02.2020.
353-88/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Измена локацијских услови за доградњу објекта бр.1 ОШ ''Синиша Јанић'' анексом са степеништем и топлом везом и изградњу фискултурне сале у КО Власотинце варош22.09.2020.
353-88/19Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу секундарне дистрибутивне мреже - прикључак на електроенергртски дистрибутивни систем радионице Техничке школе на к.п.бр.2849/3 КО Власотинце варош14.01.2020.
353-87/20Илић Југослав, Д. Пешкића бр.26, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта-викендице на к.п.бр.5747 КО Власотинце варош06.10.2020.
353-87/19Дом здравља, Моше Пијаде, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу комплекса Дома здравља на к.п.бр.2894 КО Власотинце варош15.01.2020.
353-86/20Петровић Новица и Катарина, 12. бригаде бр. 22, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта-викендице на к.п.бр.5165 КО Власотинце ван варош06.10.2020.
353-85/20Костић Томислав, СтајковцеЛокацијски услови за изградњу економског објекта-хидрофорске кућице на к.п.бр.2303/3 КО Стајковце25.09.2020.
353-84/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу прикључка на ел.енерг.дист.систем обј.бр.1 ОШ“8.октобар“ на к.п.бр.1185/1 КО Власотинце варош08.10.2020.
353-83/20Игњатовић Зоран, М. Величковића 118, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4366/6 КО Власотинце варош06.10.2020.
353-73/20Станисављевић Александар, М. Орешковића, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу објекта за производњу металне галантерије на к.п.бр.3883 КО Власотинце ван варош21.09.2020.
353-72/20Elrad International d.o.o. Љутомирска цеста бр.47, Горња РадгонаЛокацијски услови за изградњу магацина амбалаже на к.п.бр.3910/47 КО Власотинце ван варош10.09.2020.
353-71/20Стојановић Дејан и Ивана, Власотиначких бригада 2, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта у КО Власотинце ван варош16.09.2020.
353-70/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу нн мреже са уличном расветом у КО Власотинце варош18.09.2020.
353-69/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за реконструкцију постојећег објекта зграде културе на к.п.бр.3498 КО Орашје10.09.2020.
353-68/20Петровић Новица, 12.бригаде бр.22, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта (викенд кућа) на к.п.бр.5165 КО Власотинце ван варош14.08.2020.
353-67/20Костић Томислав, СтајковцеЛокацијски услови за изградњу хидрофорске кућице на к.п.бр.2303/3 КО Стајковце01.08.2020.
353-66/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п.бр.4332/2 и 4333/2 КО Власотинце ван варош2020-08-24 00:00:00
353-65/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу прикључног 10кВ кабла и ТС 10/0,4кВ ''Орашачки пут'' на к.п.бр.3319 КО Власотинце ван варош10.09.
353-64/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу уличне расвете у КО Јаковљево27.08.2020.
353-63/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Измена локацијских услова за изградњу прикључног 10кV кабла, ТС 10/0,4кV ''Нове'' и расплета 1кV каблова из ТС 10/0,4кV ''Нове'' на к.п.бр.2475/1 КО Власотинце варош08.09.2020.
353-62/20Јанковић Марко, 12.бригаде бр.15, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п.бр.2891/4 и 2891/5 КО Власотинце варош02.09.2020.
353-61/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу-регулацију Велике Реке у КО Шишава, КО Доња Ломница, КО Средор15.09.2020.
353-60/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу уличне расвете у КО Доње Гаре27.08.2020.
353-59/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу уличне расвете у КО Градиште27.08.2020.
353-58/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу уличне расвете у КО Пржојне27.08.2020.
353-57/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу уличне расвете у КО Самарница27.08.2020.
353-56/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу уличне расвете у КО Острц27.08.2020.
353-55/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу уличне расвете у КО Равна Гора27.08.2020.
353-54/20Станисављевић Александар, Марка Орешковића бр. 26, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу објекта за производњу металне галантерије на к.п.бр.3883 КО Власотинце ван варош07.02.2020.
353-54/19Ђокић Дејан, ЛадовицаЛокацијски услови за доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.3123 КО Власотинце варош28.01.2020.
353-53/20Крстић Бојан, Душанова бр.25/7, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.1223 КО Власотинце варош25.08.2020.
353-52/20Цекић Драгољуб, Синише Јанића бр. 35, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.2564 КО Власотинце варош23.07.2020.
353-50/19Милић Јован, Босанска бр.8, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.1112 КО Власотинце варош30.07.2019.
353-48/19Општина Власотинце-МЗ Стајковце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за продужење магистралног цевовода у КО Стајковце08.08.2019.
353-47/19Антић Саша, Шејкина бр.41, БеоградЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.2789 КО Власотинце варош08.08.2019.
353-45/20Миленковић Далибор, ГрадиштеЛокацијски услови за изградњу породично стамбеног објекта на к.п.бр.6031/1 КО Власотинце ван варош2020-08-11 00:00:00
353-44/20Голубовић Небојша, ХамбургЛокацијски услови за доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.3149/1 КО Власотинце варош03.07.2020.
353-43/20Стаменковић Срђан и Здравковић Латинка, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4881 КО Власотинце варош10.07.2020.
353-43/19Урошевић Рајко, Власотиначких бригада 19, ВласотинцеЛокацијски услови за доградњу постојећег стамбеног објекта на к.п.бр.229 КО Власотинце варош10.07.2019.
353-42/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу новопројектоване улице, водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализационе мреже у КО Власотинце варош02.07.2020.
353-41/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу уличне расвете у КО Дејан02.07.2020.
353-40/20Голубовић Небојша, ХамбургЛокацијски услови за доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.3149/1 КО Власотинце варош10.06.
353-39/20Ђорђевић Александар, Бабичког одреда бр. 22, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п.бр.5064 КО Власотинце варош07.07.2020.
353-38/20Коцић Мирослав, Учитеља Петра бр.12, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу пословног објекта у КО Власотинце варош07.07.2020.
353-36/19ОДС ''ЕПС Дистрибуција'', д.о.о. Београд, огранак Лесковац, финансијер Дејан Ставрић, КонопницаЛокацијски услови за изградњу секундарне електродистрибутивне мреже-прикључак на електроенергетски дистрибутивни систем пословног објекта на к.п.бр.3390/2 КО Власотинце ван варош08.07.2019.
353-34/19Јанковић Бојана, Саве Ковачевића бр. 44, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта и помоћног објекта у стамб.обј. на к.п.бр.1140 КО Власотинце варош04.06.2019.
353-33/19ОДС ''ЕПС Дистрибуција", д.о.о. Београд, огранак Лесковац, финансијер Дејан Ставрић, Конопница Локацијски услови за изградњу секундарне електродистрибутивне мреже-прикључак на електроенергетски дистрибутивни систем пословног објекта на к.п.бр.3390/2 КО Власотинце ван варош30.05.2019.
353-31/19'МАША ИМПЕКС''д.о.о., СтајковцеЛокацијски услови за изградњу производног објекта у КО Стајковце17.05.2019.
353-28/19Петковић Никола, Димитрија Петковића 20, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.283 КО Власотинце варош31.05.2019.
353-25/20Стојков Дивна, Дрварска 35, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.1762 КО Ладовица10.06.2020.
353-24/20Цветковић Братислав, СтајковцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта у КО Стајковце09.06.2020.
353-24/19Теленор д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу локалних телекомуникационих водова (објекат за смештај телекомуникационе опреме) на к.п.бр.343/1 КО Батуловце10.06.2019.
353-23/20Јовић Перица АБ КОП, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу објекта за технички преглед возила у КО Власотинце ван варош19.06.2020.
353-23/19Пертовић Мира, КонопницаЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта у КО Конопница18.04.2019.
353-22/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Прилепац05.06.2020.
353-22/19Гмитровић Дарко, МанастириштеЛокацијски услови за изградњу породично стамбеног објекта на кп.бр.5293/3 КО Власотинце ван варош06.05.2019.
353-21/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Гложане28.05.2020.
353-21/19Станковић Миљан, Горњи ОрахЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп.бр.4395/1 КО Власотинце варош14.05.2019.
353-20/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу уличне расвете лед светиљкама у КО Горња Лопушња12.05.2020.
353-20/19Гмитровић Дарко, МанастириштеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.5293/3 КО Власотинце ван варош08.04.2019.
353-19/20СЗР Прохром Милован Ивковић, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу управне зграде и радионице на к.п.бр.3882 КО Власотинце ван варош08.05.2020.
353-19/19Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за реконструкцију атмосферске канализације у делу улице Бабички одред у КО Власотинце варош14.05.2019.
353-18/20Цветковић Братислав, СтајковцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта у КО Стајковце10.03.2020.
353-17/20Јовић Перица,предузетник, АБ КОП ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу бетонске базе са пратећим објектима у КО Власотинце ван варош09.03.2020.
353-17/19Анђелковић Боривоје, Милорада Величковића бб, ВласотинцеЛокацијски услови за доградњу постојећег стамбеног објекта на к.п.бр.6086/19 и 6086/15 КО Власотинце ван варош17.04.2019.
353-16/20Станковић Југослав, ЈаковљевоЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4662/4 КО Власотинце ван варош20.03.2020.
353-15/19Јовић Милош, КукавицаЛокацијски услови за изградњу објекта за складиштење бетонских елемената у КО Власотинце ван варош22.03.2019.
353-14/19Видојевић Милош, Милке Диманић бр. 44, ВласотинцеЛокацијски услови за адаптацију и доградњу пословне зграде - технички преглед (управна зграда) на кп.бр.1249 и 1250 КО Власотинце варош01.03.2019.
353-11/19Стојичић Небојша, Милентија Поповића бр. 52, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу бунгалова на кп.бр.4500, 4501, 4502, 4504, 4495 и 4498 КО Добровиш05.03.2019.
353-10/20Јовић Перица, предузетник, АБ КОП ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу бетонске базе са пратећим објектима у КО Власотинце ван варош07.02.2020.
353-9/20Стаменковић Срђан и Здравковић Латинка, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4881 КО Власотинце варош16.03.2020.
353-8/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за реконструкцију и доградњу комплекса Дома здравља на к.п.бр.2894 КО Власотинце варош19.02.2020.
353-8/19Илић Ненад и Грозда, Марка Орешковића бр.74, ВласотинцеЛокацијски услови за доградњу постојеће породичне стамбене зграде на кп.бр.790 КО Власотинце Варош18.02.2019.
353-7/20Стаменковић Срђан и Здравковић Латинка, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4881 КО Власотинце варош07.02.2020.
353-7/19Видојевић Милош, Милке Диманић бр. 44, ВласотинцеЛокацијски услови за доградњу,реконструкцију и пренамену постојећег стамбеног објекта пословним објектом-технички преглед на кп.бр.1249 и 1250 КО Власотинце варош08.02.2019.
353-6/20Маринковић Марјан, ГложанеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.1338/1 КО Гложане25.02.2020.
353-5/20Савић Вита, СредорЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта у КО Власотинце варош27.02.2020.
353-5/19ИГМ Младост д.о.о. Пушкинова бб, ЛесковацЛокацијски услови за изградњу наткривеног складишта-надстрешнице на кп.бр.1150/1 КО Батуловце07.02.2019.
353-4/20Петковић Бобан, 22. дивизије бр. 255, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу ресторана са преноћиштем на к.п.бр.3459/1 КО Бољаре25.02.2020.
353-4/19Анђелковић Боривоје, ВласотинцеЛокацијски услови за доградњу постојећег стамбеног објекта помоћним простором на кп.бр.6086/19 и 6086/15 КО Власотинце в. варош11.02.2019.
353-3/20Цветковић Иван, ГложанеЛокацијски услови за реконсртукцију,доградњу и пренамену постојећег објекта стовариште пољопривредних производа у стовариште грађевинског и грађевинско-занатског материјала на к.п.бр.254/4 и 255 КО Гложане12.02.2020.
353-3/19Миљковић Растко, Мије Миленковића бб, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу породично стамбеног објекта на кп.бр.103/2 КО Власотинце варош11.02.2019.
353-117/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у МЗ Прилепац28.01.2021.
353-118/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у МЗ Орашје и МЗ Кукавица12.01.2021.
353-134/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у МЗ Конопница19.01.2021.
353-136/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за реконструкцију,доградњу и пренамену објекта бр.2 на к.п.бр.2462/1 КО Власотинце варош12.01.2021.
353-138/20“Gruner Serbian”доо, Марка Орешковића бб ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу соларне фотонапонске електране на к.п.бр.864/13 и 864/18 КО Власотинце варош14.01.2021.
353-146/20ПГТ “НЕШКО”, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу самоуслужне ауто перионице на к.п.бр.871/3 КО Власотинце варош19.01.2021.
353-3/21Петровић Дејан, Омладинска бр. 24а ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу помоћног објекта на к.п.бр.244/60 КО Власотинце варош15.01.2021.
353-5/21Митровић Стојан, ЈастребацЛокацијски услови за изградњу магацинско складишног објекта на к.п.бр.3989 КО Власотинце ван варош24.02.2021.
353-4/21Миленковић Миодраг, ЛадовицаЛокацијски услови за изградњу породичне стамбене зграде на к.п.бр.2517/2 и 2517/3 КО Власотинце варош26.01.2021.
353-6/21Петровић Драган, СтајковцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбено пословног објекта у КО Власот.варош05.02.2021.
353-8/21Петровић Дејан, Омладинска бр. 24а ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.244/60 КО Власотинце варош12.03.2021.
353-12/21Миљковић Љубиша, МанастириштеЛокацијски услови за изградњу пољопривредног објекта на к.п.бр.3362/2 КО Бољаре22.03.2021.
353-10/21Станковић Драган, М.Поповића бр. 28 ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.1888 и 1889 КО Власотинце варош09.04.2021.
353-32/21Крстић Игор, М. Миленковића бб ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу породично стамбеног објекта у КО Власотинце варош14.05.2021.
353-35/21НИКОЛА ХОТ, Његошева бр. 50 ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу породично стамбеног објекта на к.п.бр.2783 КО Власотинце варош04.06.2021.
353-38/21Јовановић Саша ПР, ''Eko Food'' БабушницаЛокацијски услови за изградњу мале фотонапонске соларне електране МСЕ, на крову постојећег објекта на к.п.бр.3319 КО Власотинце ван варош27.05.2021.
353-39/21Стаменковић Јован, Ђуре Ђаковића бр. 18 ВласотинцеЛокацијски услови за доградњу постојећег угоститељског објекта (ресторана) на к.п.бр.3719 КО Власотинце варош13.05.2021.
353-59/21Милошевић Славиша, Дрварска бр. 32 ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу породично стамбеног објекта на к.п.бр.5738/4 КО Власотинце ван варош06.07.2021.
353-64/21Јанковић Новица, СамарницаЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4660/2 КО Власотинце ван варош08.07.2021.

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ИЗДАТА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ