Општина Власотинце

Радно време:Од Понедељка до Петка: 7:00 – 15:00
Контакт телефон:+381 (0)16 875 122

Списак издатих локацијских услова, одбијених и одбачених захтева

БРОЈ ПРЕДМЕТАПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВАПРЕДМЕТДАТУМ ОДБАЦИВАЊАДАТУМ ИЗДАВАЊА
353-87/19Дом здравља, Моше Пијаде, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу комплекса Дома здравља на к.п.бр.2894 КО Власотинце варош15.01.2020.
353-88/19Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу секундарне дистрибутивне мреже - прикључак на електроенергртски дистрибутивни систем радионице Техничке школе на к.п.бр.2849/3 КО Власотинце варош14.01.2020.
353-89/19Милошевић Далибор, СредорЛокацијски услови за изградњу породично стамбеног објекта на к.п.бр.4351/6 и 4382/2 КО Власотинце варош11.02.2020.
353-54/19Ђокић Дејан, ЛадовицаЛокацијски услови за доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.3123 КО Власотинце варош28.01.2020.
353-3/20Цветковић Иван, ГложанеЛокацијски услови за реконсртукцију,доградњу и пренамену постојећег објекта стовариште пољопривредних производа у стовариште грађевинског и грађевинско-занатског материјала на к.п.бр.254/4 и 255 КО Гложане12.02.2020.
353-7/20Стаменковић Срђан и Здравковић Латинка, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4881 КО Власотинце варош07.02.2020.
353-4/20Петковић Бобан, 22. дивизије бр. 255, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу ресторана са преноћиштем на к.п.бр.3459/1 КО Бољаре25.02.2020.
353-8/20Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за реконструкцију и доградњу комплекса Дома здравља на к.п.бр.2894 КО Власотинце варош19.02.2020.
353-5/20Савић Вита, СредорЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта у КО Власотинце варош27.02.2020.
353-6/20Маринковић Марјан, ГложанеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.1338/1 КО Гложане25.02.2020.
353-10/20Јовић Перица, предузетник, АБ КОП ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу бетонске базе са пратећим објектима у КО Власотинце ван варош07.02.2020.
353-17/20Јовић Перица,предузетник, АБ КОП ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу бетонске базе са пратећим објектима у КО Власотинце ван варош09.03.2020.
353-18/20Цветковић Братислав, СтајковцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта у КО Стајковце10.03.2020.
353-9/20Стаменковић Срђан и Здравковић Латинка, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4881 КО Власотинце варош16.03.2020.
353-16/20Станковић Југослав, ЈаковљевоЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4662/4 КО Власотинце ван варош20.03.2020.
353-19/20СЗР Прохром Милован Ивковић, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу управне зграде и радионице на к.п.бр.3882 КО Власотинце ван варош08.05.2020.
ROP-VLS-384-LOCH-2/20Петковић Бобан, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу ресторана са преноћиштем на к.п.бр.3459/1 КО Бољаре у Манастиришту24.04.2020.
ROP-VLS-5656-LOCH-2/20Цветковић Братислав, СтајковцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта у КО Стајковце11.05.2020.
353-20/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу уличне расвете лед светиљкама у КО Горња Лопушња12.05.2020.
353-21/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Гложане28.05.2020.
353-22/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Прилепац05.06.2020.
353-23/20Јовић Перица АБ КОП, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу објекта за технички преглед возила у КО Власотинце ван варош19.06.2020.
353-24/20Цветковић Братислав, СтајковцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта у КО Стајковце09.06.2020.
353-25/20Стојков Дивна, Дрварска 35, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.1762 КО Ладовица10.06.2020.
ROP-VLS-7684-LOC-1/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Стајковце05.06.2020.
ROP-VLS-7687-LOC-1/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Конопница05.06.2020.
ROP-VLS-7733-LOC-1/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Батуловце05.06.2020.
ROP-VLS-7734-LOC-1/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу фекалне канализације у КО Орашје05.06.2020.
353-38/20Коцић Мирослав, Учитеља Петра бр.12, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу пословног објекта у КО Власотинце варош07.07.2020.
353-39/20Ђорђевић Александар, Бабичког одреда бр. 22, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п.бр.5064 КО Власотинце варош07.07.2020.
353-40/20Голубовић Небојша, ХамбургЛокацијски услови за доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.3149/1 КО Власотинце варош10.06.
353-41/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу уличне расвете у КО Дејан02.07.2020.
353-42/20Општина Власотинце Трг ослобођења 12Локацијски услови за изградњу новопројектоване улице, водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализационе мреже у КО Власотинце варош02.07.2020.
353-43/20Стаменковић Срђан и Здравковић Латинка, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.4881 КО Власотинце варош10.07.2020.
353-44/20Голубовић Небојша, ХамбургЛокацијски услови за доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.3149/1 КО Власотинце варош03.07.2020.
353-52/20Цекић Драгољуб, Синише Јанића бр. 35, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п.бр.2564 КО Власотинце варош23.07.2020.
353-54/20Станисављевић Александар, Марка Орешковића бр. 26, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу објекта за производњу металне галантерије на к.п.бр.3883 КО Власотинце ван варош07.02.2020.
353-114/18Техничка школа, М.Михајловића бб, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег објекта техничке школе у КО Власотинце варош03.01.2019.
353-117/18Банковић Драгиша и Слободанка, Горње Гаре, Црна ТраваЛокацијски услови за доградњу постојећих објеката и то стамбеног и трговинско-услужног на кп.бр.2101/3 КО Власотинце варош09.01.2019.
353-118/18Цветковић Драгољуб, ГложанеЛокацијски услови за изградњу складишта пољопривредних објеката на кп.бр.225 КО Гложане14.01.2019.
353-119/18Elrad International d.o.o. 29.новембар бб, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу гасификационе станице течног азота са разводним цевоводом на кп.бр.3910/26 КО Власотинце ван варош22.01.2019.
353-120/18Стоичић Славиша, Милентија Поповића 52, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кп.бр.488 и 1489/5 КО Власотинце варош25.01.2019.
353-122/18Стојичић Небојша, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу бунгалова у КО Добровиш05.02.2019.
353-5/19ИГМ Младост д.о.о. Пушкинова бб, ЛесковацЛокацијски услови за изградњу наткривеног складишта-надстрешнице на кп.бр.1150/1 КО Батуловце07.02.2019.
353-7/19Видојевић Милош, Милке Диманић бр. 44, ВласотинцеЛокацијски услови за доградњу,реконструкцију и пренамену постојећег стамбеног објекта пословним објектом-технички преглед на кп.бр.1249 и 1250 КО Власотинце варош08.02.2019.
353-3/19Миљковић Растко, Мије Миленковића бб, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу породично стамбеног објекта на кп.бр.103/2 КО Власотинце варош11.02.2019.
353-4/19Анђелковић Боривоје, ВласотинцеЛокацијски услови за доградњу постојећег стамбеног објекта помоћним простором на кп.бр.6086/19 и 6086/15 КО Власотинце в. варош11.02.2019.
353-8/19Илић Ненад и Грозда, Марка Орешковића бр.74, ВласотинцеЛокацијски услови за доградњу постојеће породичне стамбене зграде на кп.бр.790 КО Власотинце Варош18.02.2019.
353-121/18Јовић Милош, КукавицаЛокацијски услови за изградњу објекта за складиштење бетонских елемената у КО Власотинце ван варош20.02.2019.
353-14/19Видојевић Милош, Милке Диманић бр. 44, ВласотинцеЛокацијски услови за адаптацију и доградњу пословне зграде - технички преглед (управна зграда) на кп.бр.1249 и 1250 КО Власотинце варош01.03.2019.
353-11/19Стојичић Небојша, Милентија Поповића бр. 52, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу бунгалова на кп.бр.4500, 4501, 4502, 4504, 4495 и 4498 КО Добровиш05.03.2019.
353-15/19Јовић Милош, КукавицаЛокацијски услови за изградњу објекта за складиштење бетонских елемената у КО Власотинце ван варош22.03.2019.
353-20/19Гмитровић Дарко, МанастириштеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.5293/3 КО Власотинце ван варош08.04.2019.
353-17/19Анђелковић Боривоје, Милорада Величковића бб, ВласотинцеЛокацијски услови за доградњу постојећег стамбеног објекта на к.п.бр.6086/19 и 6086/15 КО Власотинце ван варош17.04.2019.
353-23/19Пертовић Мира, КонопницаЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта у КО Конопница18.04.2019.
353-22/19Гмитровић Дарко, МанастириштеЛокацијски услови за изградњу породично стамбеног објекта на кп.бр.5293/3 КО Власотинце ван варош06.05.2019.
353-19/19Општина Власотинце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за реконструкцију атмосферске канализације у делу улице Бабички одред у КО Власотинце варош14.05.2019.
353-21/19Станковић Миљан, Горњи ОрахЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп.бр.4395/1 КО Власотинце варош14.05.2019.
353-31/19'МАША ИМПЕКС''д.о.о., СтајковцеЛокацијски услови за изградњу производног објекта у КО Стајковце17.05.2019.
353-33/19ОДС ''ЕПС Дистрибуција", д.о.о. Београд, огранак Лесковац, финансијер Дејан Ставрић, Конопница Локацијски услови за изградњу секундарне електродистрибутивне мреже-прикључак на електроенергетски дистрибутивни систем пословног објекта на к.п.бр.3390/2 КО Власотинце ван варош30.05.2019.
353-28/19Петковић Никола, Димитрија Петковића 20, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.283 КО Власотинце варош31.05.2019.
353-34/19Јанковић Бојана, Саве Ковачевића бр. 44, ВласотинцеЛокацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта и помоћног објекта у стамб.обј. на к.п.бр.1140 КО Власотинце варош04.06.2019.
353-24/19Теленор д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу локалних телекомуникационих водова (објекат за смештај телекомуникационе опреме) на к.п.бр.343/1 КО Батуловце10.06.2019.
353-36/19ОДС ''ЕПС Дистрибуција'', д.о.о. Београд, огранак Лесковац, финансијер Дејан Ставрић, КонопницаЛокацијски услови за изградњу секундарне електродистрибутивне мреже-прикључак на електроенергетски дистрибутивни систем пословног објекта на к.п.бр.3390/2 КО Власотинце ван варош08.07.2019.
353-43/19Урошевић Рајко, Власотиначких бригада 19, ВласотинцеЛокацијски услови за доградњу постојећег стамбеног објекта на к.п.бр.229 КО Власотинце варош10.07.2019.
353-50/19Милић Јован, Босанска бр.8, ВласотинцеЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.1112 КО Власотинце варош30.07.2019.
353-47/19Антић Саша, Шејкина бр.41, БеоградЛокацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.2789 КО Власотинце варош08.08.2019.
353-48/19Општина Власотинце-МЗ Стајковце, Трг ослобођења 12Локацијски услови за продужење магистралног цевовода у КО Стајковце08.08.2019.

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ИЗДАТА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ