УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2020.  ГОДИНУ

1690
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2020.  ГОДИНУ

Упутство за припрему  „Одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2020. годину и пројекција за  2021. и   2022.  годину“,  израђено је на основу „Упутства за припрему Одлуке о буџету локалане власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022 годину које је донео Министар финансија  број 401-00-2709/2019-03 од 09.07.2019 године.

Буџетски корисници  треба да  квалитетно и детаљно припреме своје финансијске  планове на основу параметара које буду добили овим Упутством.


Документација
Преузмите »»» Упутство за припрему  „Одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2020. годину и пројекција за  2021. и  2022.  годину 01.08.2019.