Правилник о заштити података о личности у Општинској управи општине Власотинце

1673
Правилник о заштити података о личности у Општинској управи општине Власотинце

Правилником о заштити података о личности ближе се уређују обавезе општинске управе у погледу заштите података о личности, уређују се техничке, организационе и кадровске мере, којима се обезбеђује заштита података о личности, уређује се начин вођења евиденција о збиркама података о личности, ближе се уређују права и обавезе лица за заштиту података о личности, ближе се уређује поступак остваривања права лица, чији се подаци о личности обрађују, као и начин пружања информација о подацима о личности које општинска управа општине Власотинце обрађује у вези са обављањем послова из своје надлежности.

Правилник о заштити података о личности у Општинској управи општине Власотинце > > > 11.06.2021.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)