План генералне регулације Власотинца

3424
План генералне регулације Власотинца

Границе Плана и грађевинског подручја дефинисане су и координатама преломних тачака, означених на графичком прилогу број 1.- „Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и грађевинског подручја“.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)