Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ ПОТПИСНИК МЕМОРАНДУМА О ИЗГРАДЊИ СКЛАДИШТЕНО-ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ПОВРЋЕ

У оквиру 13. саветовања за повртаре Агролидер, које је данас одржано у Лесковцу, потписан је меморандум о сарадњи између Министарства пољопривреде, Града Лесковца, општина Власотинце и Лебане и Привредног друштва Повртари југа, о изградњи складишно-дистрибутивног центра за поврће у Зеленој зони код Лесковца. Државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства  и...

Обавештење за бираче са територије општине Власотинце

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ бирачи са пребивалиштем на територији општине Власотинце, да код Општинск« управе општине Власотинце могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка који се води за подручје општине Власотинце, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак, сваког радног дана у времену од 7.00 до 15.00 часова. у...

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Власотинце за 2022. годину

Одлука о буџету општине један је од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава неопходно је да и грађани и грађанке узму учешћe и дају своје мишљење и предлоге како би она боље одсликавала вољу становника наше општине и...

Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце – ПДР “HSV” Батуловце

Општинска управа општине Власотинце - Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС и 98/13–одлука УС, 132/2014, 45/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и...

ЗАВРШЕНИ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА У ВЛАСОТИНАЧКОЈ ОПШТИНИ

У Конопници је данас, након литургије у цркви Успења Пресвете Богородице, уприличено дружење у Дому културе, у оквиру Михољских сусрета села власотиначке општине. Били су постављени специјалитети посне српске славске трпезе, а млађи су се латили микрофона и уз караоке развеселили присутне у недељно препеодне. Сви присутни добили су скромне...