Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

O kancelariji

Na osnovu člana 32. stava 1. tačke 6. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07) i člana 15. stava 1. tačke 6. Statuta opštine Vlasotince ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/08) Skupštine opštine Vasotince, na sednici održane dana 08. 12. 2008. godine, donela je Odluku o organizovanju kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i za održivi razvoj borbu protiv siromaštva i povećanje zaposlenosti.

U kancelariji za lokalni ekonomski razvoj obavljaju se sledeći poslovi:

 1. pisanje predloga projekata za potrebe Opštinske uprave,
 2. pomoć pri pisanju predloga projekata javnim preduzećima i investitorima,
 3. praćenje realizacije prijekata,
 4. stvaranje moritornog sistema i cilju kvalitetnijeg  praćenje konkursa na sajtovima,
 5. promocija potencijala opštine (Web site-a, promotivni materijal),
 6. traženje partnera za sprovođenje projekata definisanih u Strategiji,
 7. organizovanje lokalnih aktera koji su zaintereovani za realizaciju  projekata definisanih u strategiji, (MSPP, NVO,udruženja, poljoprivrednici)
 8. za informacione tehnologije (dnevno ažuriranje Web site-a, računarska mreža), izrada promotivnog materijala i poziv, pomoć ostalim radnicima po potrebi,
 9. komuniciranje sa donatorima i korisnicima,
 10. informisanje, izrada i pomoć u izradi predloga projekata,
 11. praćenje i procena realizacije projekata i pomoć u izradi planskih dokumenata (organizovanje grupa, prikupljanje podataka, uobličavanje dokumenata), po potrebi uključuju se svi članovi tehničkog tima i zaposleni iz Opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova koji su prošli odgovarajuće obuke,
 12. izrada programa i projekata za podnošenje zahteva kod Vlade RS i kod fondova Evropske unije, donatora i sl. kako bi naša opština maksimalno iskoristila raspoloživa sredstva domaćih i stranih fondova.

Finansiranje rada Kancelarije za LER i za održivi razvoj , borbu protiv siromaštva i povećanje zaposlanosti vrši se iz budžeta opštine Vlasotince.

Aktivnosti

PRVA NAGRADA ZA VLASOTINCE

Opština Vlasotince osvojila je prvu nagradu u oblasti Odgovornost i vladavina prava, u okviru prvog Nacionalnog godišnjeg takmičenja za izbor ...
Pročitaj više

PREDNOSTI VREDNOVATI NA PRAVI NAČIN

Programom razvoja turizma za period od 2019. do 2024. godine, sa akcionik planom, odredili smo prave ciljeve razvoja turizma i ...
Pročitaj više

Bespovratna pomoć za 20 malih privrednika

Mladi ljudi, njih 20-oro starosti od 18 do 35 godina,  sa područja vlasotinačke opštine, danas je potpisalo ugovore o dobijanju ...
Pročitaj više

SWISS PRO za 99 opština i gradova

Dobro upravljanje, socijalna uključenost i rodna ravopravnost oblasti su u okviru kojih će Vlada Švajcarske u naredne tri godine pružati ...
Pročitaj više
Loading...

Dokumenta
Projekti

Na deonici državnog puta 39 prvog B reda Vlasotince – Svođe u ...
Pročitaj više
Vlasotince je jedna od šest lokalnih samouprava  u Srbiji u kojima Ministarstvo ...
Pročitaj više
Rekonstruisana i dograđena zgrada Kulturnog centra u Vlasotincu predata je na upotrebu ...
Pročitaj više
Na objektu sportske hale u Vlasotincu zastakljeni su lokali i urađeni trotoari ...
Pročitaj više
Meštani Konopnice mogu od danas da koriste novi most preko Vlasine, čija ...
Pročitaj više
Plan detaljne regulacije treba da omogući brži ekonomski razvoj opštine i skrati ...
Pročitaj više
Grad Leskovac i opštine  Vlasotince, Lebane i Medveđa  u okviru predloga projekta  ...
Pročitaj više
Ovim projektom smo podstakli dinamičniji ekonomski rast i razvoj opštine Vlasotince kroz ...
Pročitaj više
U okviru rešavanja problema napuštenih pasa na teritoriji opština Vlasotinca i Bojnika ...
Pročitaj više
Loading...

Zaposleni u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj

Rođen 23. juna 1966. godine u Ravoj Gori, opština Vlasotince.

Kontakt:
Telefon:

+381 (0)16 877 236; mob. +381 63428906

Adresa:

16210 Vlasotince, Trg oslobođenja broj 12