Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

O kancelariji

Na osnovu člana 32. stava 1. tačke 6. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07) i člana 15. stava 1. tačke 6. Statuta opštine Vlasotince ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/08) Skupštine opštine Vasotince, na sednici održane dana 08. 12. 2008. godine, donela je Odluku o organizovanju kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i za održivi razvoj borbu protiv siromaštva i povećanje zaposlenosti.

U kancelariji za lokalni ekonomski razvoj obavljaju se sledeći poslovi:

 1. pisanje predloga projekata za potrebe Opštinske uprave,
 2. pomoć pri pisanju predloga projekata javnim preduzećima i investitorima,
 3. praćenje realizacije prijekata,
 4. stvaranje moritornog sistema i cilju kvalitetnijeg  praćenje konkursa na sajtovima,
 5. promocija potencijala opštine (Web site-a, promotivni materijal),
 6. traženje partnera za sprovođenje projekata definisanih u Strategiji,
 7. organizovanje lokalnih aktera koji su zaintereovani za realizaciju  projekata definisanih u strategiji, (MSPP, NVO,udruženja, poljoprivrednici)
 8. za informacione tehnologije (dnevno ažuriranje Web site-a, računarska mreža), izrada promotivnog materijala i poziv, pomoć ostalim radnicima po potrebi,
 9. komuniciranje sa donatorima i korisnicima,
 10. informisanje, izrada i pomoć u izradi predloga projekata,
 11. praćenje i procena realizacije projekata i pomoć u izradi planskih dokumenata (organizovanje grupa, prikupljanje podataka, uobličavanje dokumenata), po potrebi uključuju se svi članovi tehničkog tima i zaposleni iz Opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova koji su prošli odgovarajuće obuke,
 12. izrada programa i projekata za podnošenje zahteva kod Vlade RS i kod fondova Evropske unije, donatora i sl. kako bi naša opština maksimalno iskoristila raspoloživa sredstva domaćih i stranih fondova.

Finansiranje rada Kancelarije za LER i za održivi razvoj , borbu protiv siromaštva i povećanje zaposlanosti vrši se iz budžeta opštine Vlasotince.

Aktivnosti

Dodeljene nagrade gradovima i opštinama za najbolje prakse u oblasti dobre uprave za 2018. godinu

Grad Novi Pazar, opštine Ruma i Vlasotince i beogradska gradska opština Vračar, dobitnici su nagrada na konkursu za primere najboljih ...
Pročitaj »

JEDINSTVENO UPRAVNO MESTO I U VLASOTINCU

Opština Vlasotince jedna je od šest lokalnih samouprava koje su posredstvom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dobile sredstva za ...
Pročitaj »

PODRŠKA ZA INKLIZIVNO PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U VLASOTINCU

U okviru projekta “Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje”, koji realizuje Ministarstvo prosvete Vlade Srbije uz pomoć Međunarodne banke za obnovu ...
Pročitaj »

PODRŠKA LOKALNIM MEHANIZMIMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Opština Vlasotince jedna je od 12 lokalnih samouprava koje su postale deo projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji sprovode ...
Pročitaj »

PROGRAM STRUČNE PRAKSE U VLASOTINAČKOJ OPŠTINI

U okviru jedne od tri mere zapošljavanja, koje Nacionalna služba zapošljavanja sprovodi u saradnji sa opštinom Vlasotince, kandidatima i poslodavcima ...
Pročitaj »

Dokumenta
Projekti

Poštovani sugrađani i sugrađanke, Opština  Vlasotince ulazi u proces pripreme budžeta za ...
Pročitaj »
Grad Novi Pazar, opštine Ruma i Vlasotince i beogradska gradska opština Vračar, ...
Pročitaj »
Poslovi na kompletnoj rekonstrukciji OŠ “8.oktobar“ počeli su danas. Stari nameštaj iznosi ...
Pročitaj »
Opština Vlasotince jedna je od šest lokalnih samouprava koje su posredstvom Ministarstva ...
Pročitaj »
Rani Javni uvid trajaće 15 dana, počev  od  09.10.2019. godine, pa zaključno ...
Pročitaj »
U okviru projekta “Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje”, koji realizuje Ministarstvo prosvete ...
Pročitaj »
Opština Vlasotince jedna je od 12 lokalnih samouprava koje su postale deo ...
Pročitaj »
Na deonici državnog puta 39 prvog B reda Vlasotince – Svođe u ...
Pročitaj »
Vlasotince je jedna od šest lokalnih samouprava  u Srbiji u kojima Ministarstvo ...
Pročitaj »
Rekonstruisana i dograđena zgrada Kulturnog centra u Vlasotincu predata je na upotrebu ...
Pročitaj »

Zaposleni u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj

Rođen 23. juna 1966. godine u Ravoj Gori, opština Vlasotince.

Kontakt:
Telefon:

+381 (0)16 877 236; mob. +381 63428906

Adresa:

16210 Vlasotince, Trg oslobođenja broj 12