Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Opštini Vlasotince za period 2021-2023. godine

555

Odeljenje za urbanizam, privredu, zaštitu životne sredine i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Opštine Vlasotince organizuje javnu raspravu o nacrtu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Opštini Vlasotince za period 2021-2023. godine.

Javna rasprava traje od 18. februara do 5. marta 2021. godine. Građani mogu da dostave svoje predloge, sugestije i komentare u vezi sa nacrtom Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Opštini Vlasotince za period 2021-2023. godine, u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za urbanizam, privredu, zaštitu životne sredine i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Opštine Vlasotince, Trg Oslobođenja 12, 16210 Vlasotince, ili elektronskim putem na officeler@vlasotince.org.rs najkasnije do 5. marta 2021. godine.

DOKUMENTACIJA
Tekst Javnog poziva, preuzmite18.02.2021.
Nacrt Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Opštini Vlasotince za period 2021-2023. godine18.02.2021.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)