Adresar

JAVNA I JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA
JKP „Vodovod“  Vlasotince +381 (0)16 875 350 vodvlas@gmail.com Trg oslobođenja 9
JKP „Komunalac“ Vlasotince +381 (0)16 875 141 komunalacvl@mts.rs Konopnička 6
JAVNA PREDUZEĆA – SPORT I REKREACIJA
Sportsko – rekreativni centar „Vlasina“ +381 (0)16 875 200 info@srcvlasina.com Branislava Nušića bb
USTANOVE – DRUŠTVENE DELATNOSTI
Predškolska ustanova „Milka Dimanić“ +381 (0)16 875 425 12. Brigade 34
Narodna biblioteka „Desanka Maksimović“ +381 (0)16 875 512 biblioteka@vlasotince.org.rs Ive Lole Ribara 2
Centar za socijalni rad +381 (0)16 875 459 c.z.s.r.vl@orion.rs Nemanjina 58
 USTANOVE – ZDRAVSTVO
Dom Zdravlja Vlasotince +381 (0)16 875 270 office@dzlvlasotince.rs Moše Pijade 2
USTANOVE – KULTURA I TURIZAM
Kulturni centar Vlasotince +381 (0)16 877 466 kcentarvl@mts.rs AVNOJ-a broj 1
Turistička organizacija opštine Vlasotince +381 (0)16 877 777 info@turistorgvlasotince.rs Trg oslobođenja 12
OPŠTINSKA UPRAVA
Načelnik opštinske uprave +381 (0)16 875 552 nacelnik@vlasotince.org.rs Trg oslobođenja 12
Odeljenje za opštu upravu, zajedničke i skupštinske poslove +381 (0)16 875 122, lokal 108 opsta.uprava@vlasotince.org.rs Trg oslobođenja 12
Odeljenje za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti +381 (0)16 875 122, lokal 110 nacelnik@vlasotince.org.rs Trg oslobođenja  12
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove +381 (0)16 875 122, lokal 116 urbanizam@vlasotince.org.rs Trg oslobođenja 12
Odeljenje za inspekcijske poslove +381 (0)16 875 122, lokal 118 nacelnik@vlasotince.org.rs Trg oslobođenja 12
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Opštinsko javno pravobranilaštvo +381 (0)16 875 184 Marka Oreškovića 3