Adresar

JAVNA I JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA
JKP „Vodovod“  Vlasotince+381 (0)16 875 350vodvlas@gmail.comTrg oslobođenja 9
JKP „Komunalac“ Vlasotince+381 (0)16 875 141komunalacvl@mts.rsKonopnička 6
JAVNA PREDUZEĆA – SPORT I REKREACIJA
Sportsko – rekreativni centar „Vlasina“+381 (0)16 875 200info@srcvlasina.comBranislava Nušića bb
USTANOVE – DRUŠTVENE DELATNOSTI
Predškolska ustanova „Milka Dimanić“+381 (0)16 875 42512. Brigade 34
Narodna biblioteka „Desanka Maksimović“+381 (0)16 875 512biblioteka@vlasotince.org.rsIve Lole Ribara 2
Centar za socijalni rad+381 (0)16 875 459c.z.s.r.vl@orion.rsNemanjina 58
 USTANOVE – ZDRAVSTVO
Dom Zdravlja Vlasotince+381 (0)16 875 270office@dzlvlasotince.rsMoše Pijade 2
USTANOVE – KULTURA I TURIZAM
Kulturni centar Vlasotince+381 (0)16 877 466kcentarvl@mts.rsAVNOJ-a broj 1
Turistička organizacija opštine Vlasotince+381 (0)16 877 777info@turistorgvlasotince.rsTrg oslobođenja 12
OPŠTINSKA UPRAVA
Načelnik opštinske uprave+381 (0)16 875 552nacelnik@vlasotince.org.rsTrg oslobođenja 12
Odeljenje za opštu upravu, zajedničke i skupštinske poslove+381 (0)16 875 122, lokal 108opsta.uprava@vlasotince.org.rsTrg oslobođenja 12
Odeljenje za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti+381 (0)16 875 122, lokal 110nacelnik@vlasotince.org.rsTrg oslobođenja  12
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove+381 (0)16 875 122, lokal 116urbanizam@vlasotince.org.rsTrg oslobođenja 12
Odeljenje za inspekcijske poslove+381 (0)16 875 122, lokal 118nacelnik@vlasotince.org.rsTrg oslobođenja 12
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Opštinsko javno pravobranilaštvo+381 (0)16 875 184Marka Oreškovića 3