Архива информатора о раду

Информатор о раду општинске управе за 2015. годину

Назив органа: Општинска управа општине Власотинце
Адреса седишта: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Матични брoj: 07179588
Порески идентификациони брoj: 101608258
Адреса за пријем поднесака: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Адреса за пријем електронских поднесака: nacelnik@vlasotince.org.rs

Информатор о раду општинске управе за 2016. годину

Назив органа: Општинска управа општине Власотинце
Адреса седишта: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Матични брoj: 07179588
Порески идентификациони брoj: 101608258
Адреса за пријем поднесака: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Адреса за пријем електронских поднесака: nacelnik@vlasotince.org.rs

Информатор о раду општинске управе за 2018. годину

Назив органа: Општинска управа општине Власотинце
Адреса седишта: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Матични брoj: 07179588
Порески идентификациони брoj: 101608258
Адреса за пријем поднесака: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Адреса за пријем електронских поднесака: nacelnik@vlasotince.org.rs