Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Информатор о раду општинске управе за 2015. годину

Назив органа: Општинска управа општине Власотинце
Адреса седишта: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Матични брoj: 07179588
Порески идентификациони брoj: 101608258
Адреса за пријем поднесака: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Адреса за пријем електронских поднесака: nacelnik@vlasotince.org.rs

Информатор о раду општинске управе за 2016. годину

Назив органа: Општинска управа општине Власотинце
Адреса седишта: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Матични брoj: 07179588
Порески идентификациони брoj: 101608258
Адреса за пријем поднесака: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Адреса за пријем електронских поднесака: nacelnik@vlasotince.org.rs

Информатор о раду општинске управе за 2018. годину

Назив органа: Општинска управа општине Власотинце
Адреса седишта: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Матични брoj: 07179588
Порески идентификациони брoj: 101608258
Адреса за пријем поднесака: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце
Адреса за пријем електронских поднесака: nacelnik@vlasotince.org.rs