Arhiva informatora o radu

Informator o radu opštinske uprave za 2015. godinu

Naziv organa: Opštinska uprava opštine Vlasotince
Adresa sedišta: Trg oslobođenja 12, 16210 Vlasotince
Matični broj: 07179588
Poreski identifikacioni broj: 101608258
Adresa za prijem podnesaka: Trg oslobođenja 12, 16210 Vlasotince
Adresa za prijem elektronskih podnesaka: nacelnik@vlasotince.org.rs

Informator o radu opštinske uprave za 2016. godinu

Naziv organa: Opštinska uprava opštine Vlasotince
Adresa sedišta: Trg oslobođenja 12, 16210 Vlasotince
Matični broj: 07179588
Poreski identifikacioni broj: 101608258
Adresa za prijem podnesaka: Trg oslobođenja 12, 16210 Vlasotince
Adresa za prijem elektronskih podnesaka: nacelnik@vlasotince.org.rs

Informator o radu opštinske uprave za 2018. godinu

Naziv organa: Opštinska uprava opštine Vlasotince
Adresa sedišta: Trg oslobođenja 12, 16210 Vlasotince
Matični broj: 07179588
Poreski identifikacioni broj: 101608258
Adresa za prijem podnesaka: Trg oslobođenja 12, 16210 Vlasotince
Adresa za prijem elektronskih podnesaka: nacelnik@vlasotince.org.rs