БЛИЗУ ЧЕТИРИ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1466
БЛИЗУ ЧЕТИРИ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Општина Власотинце добила је 3.997.402 динара наменских трансферних средстава од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Уговор је у име локалне самоуправе потписао предсендик општине Зоран Тодоровић.

Овим средтсвима финансираће се услуге у области социјалне заштите које су у надлежности јединице локалне самоуправе.