Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи - Комунални инспектор

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи - Комунални инспектор

I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: „Комунални инспектор“, Одељење за инспекцијске послове, звање…

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи - Комунални инспектор

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи - Комунални инспектор

I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: „Комунални инспектор“, Одељење за инспекцијске послове, звање…

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

Програмом доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину утврђени су циљеви Програма, субјекти који могу да конкуришу, намена средстава, услови за…

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи - Матичар и грађанска стања

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи - Матичар и грађанска стања

I Орган у коме се радно место попуњава:  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр.12 II Радно место које се попуњава: Радно место: „Матичар и грађанска стања“,  Одељење за општу…

КОНКУРС - Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи

КОНКУРС - Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи

I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: „Матичар и грађанска стања“, Одељење за општу…