ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Поивају се представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о нацртима одлука које се примењују у локалној пореској администрацији.Примедбе…

ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА

Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ ЗА 2022. ГОДИНУ Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ПОРЕСКЕ…

НАЦРТИ ОДЛУКА ЗА ЛПА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТИ ОДЛУКА ЗА ЛПА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Поивају се представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о нацртима одлука које се примењују у локалној пореској администрацији.Примедбе…