Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавни позив за доделу једнократног новчаног износа за ђаке матуранте за прославу матурске вечери

Јавни позив за доделу једнократног новчаног износа за ђаке матуранте за прославу матурске вечериПреузми   Пријавни образац за матуранте 2024. Правилник о додели јиднекратног новчаног износа за матуранте

Јавна презентација урбанистичког пројекта – стамбени објекат на кп бр. 5182

1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за потребе урбанистичко-арвитектонске разраде локације стамбеног објекта на кп. бр. 5182 КО Власотинце-варош 16.04.2024. - 24.04.2024. Оглашавање јавне презентацијеПреузми Објава огласа у дневним новинамаПреузми

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАИНТЕРЕСОВАНОЈ ЈАВНОСТИ

Носилац Пројекта  “ ШАР-ПРОМ” Д-О.О. Власотинце, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат –Живинарска фарма   на локацији кп.бр.3100 и кп.бр.3102/1, у КО Власотинце ван варош, општина  Власотинце.        Пројекат – Живинарска фарма, за који треба да се врши одлучивање о потреби процене утицаја на...

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАИНТЕРЕСОВАНОЈ ЈАВНОСТИ

о донетом Решењу  бр.  04/501-6/24 од  05.03.2024. године На основу поднетог захтева носиоца  пројекта  - Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ ВПЦ ,,Морава“, Ниш  број:04/501-6/24 дана 05.03.2024.год, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат -Заштита ширег подручја Власотинце од великих вода Власине и Пушкине долине, општина  Власотинце. Одељење...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Продужава се рок за пријаву по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општина Власотинце за 2023. годину. Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.01.2024. године. ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЈАВНОГ ПОЗИВА 29.12.2023. Одлука о продужењу рока - Јавни позивПреузми