Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавна презентација урбанистичког пројекта – Изградња фудбалског стадиона у Доњој Ломници

1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за потребе "урбанистичко-архитектонске разраде" локације за изградњу фудбалског стадиона са пратећим објектима у насељеном месту Доња Ломница Од 20.07.2023. до 27.07.2023. године Оглас објављен 20.07.2023. године - Вечерње новостиПреузми

Излагање на рани јавни увид ПДР за комплекс “АГРО-МИКС” Гложане

Рани Јавни увид трајаће 15 дана, почев  од  20.07.2023. године, па закључно са 03.08.2023. године, у Општина Власотинце, канцеларија бр. 44, III спрат, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за План детаљне регулације а комплекс "АГРО-МИКС" Гложане,...

Јавна презентација урбанистичких пројеката

1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 15.05.2023. - 23.05.2023. Преузми Преузми 1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА БР.1 У ВЛАСОТИНЦУ НА К.П. БР. 1182 КО ВЛАСОТИНЦЕ ВАРОШ 18.04.2023. - 25.04.2023. 2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ХУМАНОГ ГРОБЉА У ВЛАСОТИНЦУ НА К.П. БР. 855/1, 856/1, 857/1, 858/1, 859/1,...

Јавна презентација урбанистичких пројеката

1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу комплекса Зелене пијаце спратности П и објекта државних и општинских органа спратности По+П+1, на к.п. бр. 586, 587 и 588 К.О. Власотинце варош, Конопничка улица 03.04.2023. - 10.04.2023. 2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације „Стара циглана“ у Власотинцу, на к.п. бр. 121/3 и...