Општинско веће општине Власотинце је, на 33. седници одржаној 16.04.2021. године, донело

1. Решење о давању сагласности на измену и допуну Правилника о систематизацији ЈКП “Водовод” 2. Решење – Усваја се периодични извештај Спортског савеза 3. Решење о одређивању надлежног органа за…

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 04.12.2020.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 04.12.2020.

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Власотинце (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује организација Општинске управе Власотинце (у даљем тексту: Општинска управа),…

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број…

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број…