Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Општинско веће општине Власотинце је, на 41. седници одржаној 05.07.2021. године, донело

  1. Zakljucak o usvajanju izvestaja o strucnoj oceni projekata - programa udruzenja sa predlogom odluke o izboru projekata, ovlascenje predsedniku na potpisivanje odluke o izboru projekata   2. Zakljucak o usvajanju izvestaja o strucnoj oceni projekata - konacna rang lista sa predlogom odluke o dodeli sredstava za finansiranje projekata...

Општинско веће општине Власотинце је, на 38. седници одржаној 11.06.2021. године, донело

  1. Решење о давању сагласности на Правилник о заштити података о личности у општинској управи општине Власотинце 2. Решење о давању сагласности на Правилник о безбедности информационо комуникационог система Општине Власотинце

Општинско веће општине Власотинце је, на 37. седници одржаној 28.05.2021. године, донело

  1. Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце 2. Правилник о начину задуживања и управљања дугом Општине Власотинце

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Власотинце (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује организација Општинске управе Власотинце (у даљем тексту: Општинска управа), унутрашње организационе јединице и њихов делокруг, начин руковођења организационим јединицама, назив радног места, описи радних места, звања у којима су...