Општинско веће општине Власотинце је, на 38. седници одржаној 11.06.2021. године, донело

  1. Решење о давању сагласности на Правилник о заштити података о личности у општинској управи општине Власотинце 2. Решење о давању сагласности на Правилник о безбедности информационо комуникационог система…

Општинско веће општине Власотинце је, на 37. седници одржаној 28.05.2021. године, донело

  1. Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце 2. Правилник о начину задуживања и управљања дугом Општине Власотинце

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 2020. година

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 2020. година

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Власотинце (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује организација Општинске управе Власотинце (у даљем тексту: Општинска управа),…