Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце - ПДР "HSV" Батуловце

Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце - ПДР "HSV" Батуловце

Општинска управа општине Власотинце – Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка,…