Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавна презентација урбанистичких пројеката

1.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу комплекса Зелене пијаце спратности П и објекта државних и општинских органа спратности По+П+1, на к.п. бр. 586, 587 и 588 К.О. Власотинце варош, Конопничка улица

03.04.2023. – 10.04.2023.
2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације „Стара циглана“ у Власотинцу, на к.п. бр. 121/3 и 121/7 КО Власотинце – варош 03.04.2023. – 10.04.2023.