Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД", Власотинце

513

Објављује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа ”ВОДОВОД”, Власотинце, са седиштем у Власотинцу, улица Трг ослобођења  бр.9, МБ 17224247, ПИБ 100924001.


ДОКУМЕНТА

Оглас ЈКП Водовод 08.10.2021.
Изјава за јавни конкурс за јавна предузећа 08.10.2021.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)