Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у општинској управи

1266
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у општинској управи
1. Решење о попуњавању радних места јавним конкурсом 09.12.2019.
2. Јавни конкурс Општинска управа 09.12.2019.
3. Решење о образовању Комисије бр.1. за јавни конкурс 09.12.2019.
4. Решење о образовању Комисије бр.2 за јавни конкурс 09.12.2019.
5. Решење о образовању Комисије бр.3 за јавни конкурс 09.12.2019.
6. Изјава за јавни конкурс 09.12.2019.