Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавни позив за доделу бесповратних средстава женама које учествују у пројекту „Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији“

На основу Уговора о финансирању, број C1811-23-000042 од 5.5.2023. године, закљученог између Министарства спољних и европских послова Републике Словеније и Каритаса Словеније, као и Меморандума о сарадњи на реализацији пројекта „Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији“, потписаног 20.4.2023. између Царитаса Београдске надбискупије и општина Алексинац, Бабушница и Власотинце и града Пирота, Каритас Београдске надбискупије 15.3.2024. године расписује:

Јавни позив

за учешће на конкурсу за доделу бесповратних средстава женама које учествују у пројекту „Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији“, а за потребе реконструкције/адаптације просторија за прераду, складиштење и продају пољопривредних производа од воћа и поврћа и производа од млека, као и за адаптацију простора за пружање услуга у сеоском туризму

Увод:

Овај конкурс је део пројекта под називом „Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији“, који заједнички реализују Каритас Словеније, Каритас Београдске надбискупије, општине Бабушница и Власотинце и град Пирот а највећим делом финансира Министарство спољних и европских послова Републике Словеније.

Основни циљ пројекта је побољшање услова живота жена из руралних области у југоисточној Србији уз подршку њихове пословне иницијативе и подстицање да се активније укључе у побошљање сопственог економског положаја.

Циљ овог конкурса је да се кроз помоћ у неопходним средствима за реконструкцију/адаптацију унапреде хигијенско-санитарни услови у просторијама за прераду, складиштење и продају пољопривредних производа од воћа и поврћа и производа од млека као и да се унапреде услуге смештаја у сеоском туризму.

Помоћ се одобрава у грађевинском материјалу као једнократна и бесповратна.

У случају одобрења финансијских средстава, а на основу пријаве и поднешене (их) профактуре (а) за тражени материјал/робу, Царитас Београдске надбискупије спроводи јавну набавку и врши плаћање.

Једно домаћинство може поднети максимално једну пријаву.

Једно домаћинство може да конкурише за више врста грађевинског материјала или опреме уз услов да укупни трошкови не прелазе дозвољен износ за појединачну пријаву.


Документи

Јавни позив за учешће на конкурсу за доделу бесповратних средстава – услови конкурс и смернице
Прилог 1 – Пријавни формулар (за попуњавање)