Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса – Пројекат „Заједно до циља“

На основу Одлуке о буџету Општине Власотинце за 2020. годину („Службени гласник града Лесковца“, број 37/2019 од 24. 12. 2019. године), Акционог плана за укључење грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину општине Власотинце за перидо 2018-2021. година и Одлуке о учешћу грађана у буџетски процес кроз спровођење пројекта „Заједно до циља“ („Службени гласник града Лесковца“, број 37/2019 од 24. 12. 2019. године), Општине Власотинце,  дана 19. 08. 2020. године, расписује

Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса – Пројекат „Заједно до циља“


Опште намене

Општина Власотинце суфинансираће у 2020. годину пројекте од јавног интереса кроз спровођење пројекта „Заједно до циља“ који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница (мањих захтева на уређењу јавних површина) у сарадњи  са општином Власотинце.

Локална заједница је појам који укључује одређено подручје-део улице, улицу, блок зграда, стамбене заједнице или месну заједницу као најшире подручје. Пројекти који се предлажу могу се односити искључиво на мање захвате као што је уређење паркова, дечијих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија и слично.

Право учешћа на јавном позиву имају неформалне групе грађана са територије општине Власотинце окупљене око поднете иницијативе-пројекта, најмање са  10 потписника – грађана, са измиреним обавезама по основу пореза на имовину. Све предложене активности у оквиру поднетих иницијатива се морају спровести на земљишту које је у јавној својини општине Власотинце. Надлежне службе града ће на захтев групе грађана, у фази припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва над земљиштем и о томе издати одговарајућу потврду, без накнаде.

Циљ јавног позива

Циљеви пројекта „Заједно до циља“ су:

  • подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалних заједница;
  • развој партнерских односа између грађана и општине Власотинце у решавању дела проблема кроз заједничку реализацију пројеката и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину;
  • омогућавање брже реализације пројеката којима се решава део проблема за оне групе грађана које су исказале спремност ха додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројекта;
  • подстицање вредности волонтирања и друштвено одговорног понашања у локалној заједници.

У наставку преузмите комплетан текст јавног позива  и пријавну документацију   


 

 Јавни позив “Заједно до циља”

ПРИЈАВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Образац 1_ Пријава пројекта – “Заједно до циља”
Образац 2_ Буџет пројекта – “Заједно до циља”