Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vlasotince do 31.12.2019. godine

1116

Na osnovu čl. 20 i čl. 44.st.1.tačka 5.Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije9, br.129/2007, 83/2014, 101/16 I 47/18), člana 17 – 26. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15) i Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2019.godinu, 01 br.06-72-4/2018 (Sl. glasnik grada Leskovca, br. 29/18), predsednik opštine Vlasotince raspisuje:

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vlasotince do 31.12.2019. godine

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Odlukom o budžetu opštine Vlasotince za 2019. godinu 01 br.06-72-4/2018 od 20.12.2018. godine sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vlasotince do 31.12.2019. godine.

U nastavku je tekst konkursa sa potrebnom dokumentacijom…

1.Tekst konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019.
2. Obrazac 1_Prijava projekta za finansiranje/sufinansiranje u oblasti javnog informisanja
3.Obrazac 2_Budžet projekta
4.Obrazac 3_Narativni i finansijski izveštaj
5.Obrazac 3a_Finansijski deo izveštaja
6.Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za medije
54321
(0 votes. Average 0 of 5)