Lokalni ekonomski razvoj

Lokalni ekonomski razvoj je proces putem kojeg akteri u okviru malih i velikih gradova – «naših zajednica» – rade zajedno sa partnerima iz javnosti, poslovnog i nevladinog sektora sa ciljem stvaranja boljih uslova za ekonomski rast i stvaranje radnih mesta. Putem ovog procesa oni uspostavljaju i održavaju dinamičnu preduzetničku kulturu i stvaraju novu zajednicu i poslovno blagostanje u cilju poboljšanja kvaliteta života za sve u zajednici.
Vršiti lokalni ekonomski razvoj znači direktno raditi na izgradnji ekonomske konkurencije lokalnog područja u cilju poboljšanja njegove ekonomske budućnosti. Od krucijalne važnosti je davanje prioriteta lokalnoj privredi i povećanju konkurencije, budući da uspeh zajednica danas zavisi od njihove prilagodljivosti na tržišno okruženje koje se sve brže menja i koje je sve konkurentnije.
Svaka zajednica ima jedinstvene lokalne uslove koji mogu pomagati ili ometati njen ekonomski razvoj. Ovi lokalni atributi će formirati temelje na kojima će se graditi strategija lokalnog održivog razvoja sa ciljem da se poboljša lokalna konkurencija. Da bi se izgradila konkurencija svaka zajednica treba da shvati i da radi na svojim vlastitim jakim stranama, slabostima, prilikama i opasnostima da bi učinila svoje lokalno područje atraktivnim za poslovanje, nove radnike i pružanje potpore institucijama.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Skupštine opštine Vasotince, na sednici održane dana 08. 12. 2008. godine, donela je Odluku o organizovanju kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i za održivi razvoj borbu, protiv siromaštva i povećanje zaposlenosti.

Projekti imaju veliki značaj za održivi razvoj

Projekt je privremeni napor preduzet da se kreira jedinstveni proizvod, usluga ili rezultat, sastavljen je iz niza aktivnosti definisanih početkom i krajem, kao i ljudskim, finansijskim i drugim resursima, koji ispunjava određene uslove.

Kancelarija za mlade

Skupština opštine Vlasotince, na sednici održanoj dana 08. 12. 2008. godine, donela je Odluku o orgnizovanju kancelarije za mlade radi ostvarivanja saradnje koja se odnosi na omladinsku ulogu mladih na teritoriji opštine Vlasotince.

Konkurentnost opštine

Značajan pomak u menjanju privredne slike Vlasotinca predstavljali su stvaranje industrijske zone i investicije u opštinsku infrastrukturu, a ostvarene su i direktne investicije u proizvodnju.

Strateško planiranje, osnovni razvojni mehanizam

Utvrđivanje višegodišnjih razvojnih smernica u oblastima iz nadležnosti lokalnih samouprava i praćenje sprovođenja najvažnijih projekata i aktivnosti privrednog, socijalnog i kulturnog razvoja.

Uslužno informativni centar - Servis građana

Date su procedure, spisak dokumentacije i svi potrebni kontakt i drugi podaci. Savremeni Uslužni centar u prizemlju zgrade, omogućava brže i prijatnije obavljanje poslova Opštinske uprave i usluga koje pružaju građanima.

Tim za lokalni ekonomski razvoj, zajedno sa partnerima iz lokalne zajednice, zajednice unutar i između regiona, kao i međunarodnih, stvara uslove i određuje prednost zajednice, povećava njenu sposobnost da privuče i zadrži investicije.

Partneri