Odeljenja

Organizaciona šema

Tel. +381 16 875 122 lokal 138
Shema opstinske uprave

Odeljenje za opštu upravu, zajedničke i skupštinske poslove

Obavlja upravne i stručne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovođenje povereno Opštini, prati propise, upravlja kadrovima ...

Odeljenje za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti

Obavlja poslove iz oblasti finansija, budžeta, ekonomskog razvoja, poljoprivrede, društvenih delatnosti, upravnog nadzora, vrši izradu planskih dokumenata...

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Obavlja poslove iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja, građevinarstva, imovinsko-pravnih poslova u skladu sa Zakonom...

Odeljenje za inspekcijske poslove

Vrši poslove koji se odnose na obavljanje upravnog nadzora nad primenom republičkih zakonskih propisa, propisa i opštih akata Skupštine opštine Vlasotince i poverenih poslova...