Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове