Одлуке о буџету општине

Преглед буџета по годинама
Одлука о буџету општине Власотинце  >>>

Грађански водич кроз буџет  >>>
 

Одлука о буџету општине Власотинце  >>>

Грађански водич кроз буџет  >>>
 

Одлука  о измени и допуни Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину –  Ребаланс
21.09.2020.

Одлука  о измени и допуни Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину –  Ребаланс
21.12.2020.