Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи - Комунални инспектор

2347
Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи - Комунални инспектор

I Орган у коме се радна места попуњавају:

  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12

II Радно место које се попуњава:

„Комунални инспектор“, Одељење за инспекцијске послове, звање саветник – 1 службеник.


ДОКУМЕНТА

Решење о попуњавању извршилачког радног места Комунални инспектор, путем интерног конкурса 12.07.2021.
Решење о образовању Комисије за радно место-Комунални инспектор 12.07.2021.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)