Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи – Послови архивирања предмета и аката

I Орган у коме се радна места попуњавају:

  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12

II Радно место које се попуњава:

„Послови архивирања предмета и аката“, Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове, звање референт -1 службеник.


ДОКУМЕНТА

Решење о попуњавању извршилачког радног места Послови архивирања предмета и аката, путем интерног конкурса 27.10.2023.
Решење о образовању Комисије за радно место-Послови архивирања предмета и аката 27.10.2023.
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, Послови архивирања предмета и аката – Општинска управа 30.10.2023.
Изјава за интерни конкурс 30.10.2023.
Решење о неуспеху интерног конкурса – Послови архивирања предмета и аката – Општинска управа 15.11.2023.