Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи

1877
Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи

I Орган у коме се радна места попуњавају:

  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12

II Радно место које се попуњава:

“Службеник за јавне набавке”, Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности, звање млађи саветник – 1 службеник.

ДОКУМЕНТА

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 02.06.2021.
Изјава о сагласности 02.06.2021.
Решење о попуњавању извршилачког радног места путем интерног конкурса 28.05.2021.
Решење о образовању Комисије за радно место-Службеник за јавне набавке 28.05.2021.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)