Попуњавање извршилачког радног места службеника путем јавног конкурса - Послови трезора

3051
Попуњавање извршилачког радног места службеника путем јавног конкурса - Послови трезора

I Орган у коме се радна места попуњавају:

  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12

II Радно место које се попуњава:

„Послови трезора“, Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности -1 службеник.


ДОКУМЕНТА

Решење о попуњавању извршилачког радног места путем јаног конкурса – Послови трезора 22.05.2023.
Решење о образовању Комисије за радно место Послови трезора 22.05.2023.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Послови трезора 23.05.2023.
Изјава за јавни конкурс 23.05.2023.
Обавештење о објављеном Јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи >>> 25.05.2023.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)