POZIV ZA PREDLAGANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2021. GODINU

1453
POZIV ZA PREDLAGANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2021. GODINU

Opština  Vlasotince se nalazi u procesu pripreme budžeta za 2021. godinu i želi da uključi svoje građane i građanke u predlaganje i izbor projekata i aktivnosti koji mogu biti finansirani  javnim sredstvima.
Deca i omladina su najvažniji deo našeg društva, i obzirom da uslovi školovanja u toku pandemije KOVID 19, značajno otežavaju odvijanje školskih aktivnosti, opština Vlasotince želi da unapredi uslove u školama  i učini ih boljim i po meri učenika.

Koristimo ovu priliku da Vas pozovemo da tokom perioda od 5.do 15. septembra 2020. godine organizujete prikupljanjeprojektnih ideja za koje smatrate da mogu učiniti  boravak u vašoj školi prijatnijim i boljim.

Cilj konkursa je da uključimo učenike i nastavnike u unapređenje rada škola tako što bi za identifikovane probleme kroz društveno angažovanje i definisanje projektne ideje, pokušali da za svoju školu obezbede finansiranje projekta iz opštinskog budžeta u 2021. god.

Pravo učešća
Javni poziv odnosi se na sve škole (osnovne i srednje) sa teritorije opštine Vlasotince.
Pravo učešća ima neformalna grupa od minimum 5 učenika određene škole, koja na osnovu projektne ideje popuni i preda projektni obrazac.
Projektni obrazac možete preuzeti direktno sa sajta opštine Vlasotince na sledećem linku (direktan link) ili štampanu verziju u samoj školi.

Procedura konkursa
Svoje popunjene projektne obrasce možete predati preko svojih razrednih starešina ili učitelja ili direktno na e-mail šefa odeljenja za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti opštine Vlasotince, gospodina Saše Mihajlovića sasa.m@vlasotince.org.rs .
Na ovaj način, Vaši predlozi se mogu naći na listi prioritetnih projekata koji mogu  biti finansirani iz budžeta opštine. To može biti na primer, ali ne i nužno, besplatan wi-fi u školi, nova oprema za fizičko vaspitanje, novi mikroskop, klupe u školskom dvorištu i sl…
Projektne ideje se predaju do 15. septembra preko svojih razrednih starešina ili učitelja ili direktno na e-mail šefa odeljenja za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti opštine Vlasotince, gospodina Saše Mihajlovića sasa.m@vlasotince.org.rs .

Komisija za participativno budžetiranje u saradnji sa direktorima škola razmotriće sve projektne ideje, i u zavisnosti od stepena spremnosti i mogućnosti za realizaciju, za one projekte koji mogu da se realizuju, biće organizovano glasanje na sajtu opštine Vlasotince  https://vlasotince.rs u periodu od 21 – 30. septembra 2020. godine.

Projekat sa najviše glasova biće uključen u budžet opštine Vlasotince za 2021. godinu, ili više projekata ukoliko je to finansijski moguće. 

Fond za realizaciju školskih projekata tokom 2021. godine iznosi 300.000,00 RSD. 

O načinu predlaganja projekata i ostalim detaljima akcije, informišite se na sajtu opštine: https://vlasotince.rs  ili putem telefona 063 428906 Marinko Đorđević, radnim danima od 8-14 č.


Ova aktivnost je podržana je u okviru projekta “Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština za unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti” (SwissPRO), koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).


DOKUMENTACIJA

1.Poziv za predlaganje školskih projekata koji će se finansirati iz budžeta opštine Vlasotince u 2021. godini
2.NAČIN PREDLAGANJA PROJEKATA
3.OBRAZAC ZA PREDLAGANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA
54321
(0 votes. Average 0 of 5)