Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu

486
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu

Ovim Pravilnikom vrše se izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Vlasotince, 01 broj 06-82-11/2016  od  24.11.2016. godine, 01 broj 06-58-1/2017  od 18.08.2017 godine, 01 broj 06-79-3/2017 od 03.11.2017. godine, 01 broj 06-3-1/2018 od 24.01.2018. godine i 01 broj 06-50/2018 od 14.09.2018. godine.

Preuzmi dokument  > > >27.01.2020.
Preuzmi dokument  > > >07.11.2019.
Ispravka dokumenta> > > 26.11.2019.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)