Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за 2019. годину

2243

Заинтересовани могу своје предлоге, сугестије и примедбе на предлог Одлуке  о локалним комуналним таксама доставити у писменој форми на адресу општина Власотинце, Трг ослобођења бр.12, Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, канцеларија бр.41 или на мејл адресу:sasa.m@vlasotince.org.rs.

Одлука о локалним комуналним таксама за 2019. годину_ПРЕДЛОГ

Предлоге, сугестије и примедбе на предлог Одлуке доставити до 17. 12. 2018. године.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)