Пријава квара на јавној расвети

ОБАВЕШТЕЊЕ

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  ЈАВНО-ПРИВАТНОГ  ПАРТНЕРСТВА  ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ОПШТИНИ   ВЛАСОТИНЦЕ, ИЗВРШЕНА  ЈЕ  ЗАМЕНА  ЕНЕРГЕТСКИ  НЕЕФИКАСНИХ  СВЕТИЉКИ  НОВИМ  ЛЕД СВЕТИЉКАМА.

СВАКА  СВЕТИЉКА  ЈЕ  ОБЕЛЕЖЕНА  ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ  БРОЈЕМ   РАДИ  ПРИЈАВЕ  КВАРА.

КВАР  НА  СВЕТИЉЦИ  СЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ   НА  ТЕЛЕФОН  016/875 122  ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ  НА  АДРЕСУ:  javnarasveta@vlasotince.org.rs КОРИСТЕЋИ ФОРМУ КОЈА ЈЕ ДАТА У ОПЦИЈИ "ПРИЈАВА КВАРА НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ".

ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ КВАРА СВЕТИЉКЕ ПОТРЕБНО  ЈЕ  НАВЕСТИ  ИДЕНТИФИКАЦОНИ БРОЈ  СВЕТИЉКЕ,  УЛИЦУ  ИЛИ  НАСЕЉЕ,   ИМЕ,   ПРЕЗИМЕ, АДРЕСУ   И  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЛИЦА  КОЈЕ  КВАР  ПРИЈАВЉУЈЕ.

ВРЕМЕ ПАЉЕЊА И ГАШЕЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

ВРЕМЕ  ПАЉЕЊА  И  ГАШЕЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

МЕСЕЦ

ДАТУМ  ОД - ДО

ВРЕМЕ ПАЉЕЊА (h:min)

ВРЕМЕ ГАШЕЊА (h:min)

МЕСЕЦ

ДАТУМ  ОД - ДО

ВРЕМЕ ПАЉЕЊА (h:min)

ВРЕМЕ ГАШЕЊА (h:min)

Јануар

1

16:29

6:37

Јул

1 - 3

19:41

3:13

2  - 9

16:34

6:38

4 - 11

19:37

3:19

10 - 17

16:41

6:38

12 - 19

19:31

3:30

18 - 25

16:50

6:35

20 - 27

19:23

3:38

26 - 31

17:00

6:29

28  - 31

19:13

3:47

Фебруар

1 - 2

17:00

6:29

Август

1 - 4

19:13

3:47

3 - 10

17:10

6:22

5--12

19:01

4:02

11 - 18

17:20

6:13

13 - 20

18:49

4:11

19 - 26

17:31

6:02

21 - 28

18:35

4:20

27 - 28

17:41

5:50

29 - 31

18:21

4:26

Март

1 - 5

17:41

5:50

Септембар

1 - 5

18:21

4:26

6 - 13

17:49

5:33

6 - 13

18:06

4:38

14 - 21

17:59

5:20

14 - 21

17:52

4:40

22 - 27

18:08

5:05

22 - 29

17:37

4:51

28 - 31

18:15

4:55

30

17:23

5:06

Април

1 - 6

18:15

4:55

Октобар

1 - 7

17:23

5:06

7 - 14

18:27

4:32

8 - 15

17:10

5:19

15 - 22

18:37

4:13

16 - 23

16:58

5:27

23 - 27

18:47

4:00

24 - 27

16:53

5:32

28 - 30

18:53

3:52

28 - 31

16:47

5:41

Мај

1 - 8

18:57

3:41

Новембар

1 - 8

16:38

5:53

9 - 16

19:06

3:37

9 - 16

16:31

6:03

17 - 24

19:16

3:32

17 - 24

16:25

6:12

25 - 31

19:24

3:24

25 - 30

16:23

6:21

Јун

1

19:24

3:24

Децембар

1 - 2

16:23

6:21

2 - 9

19:31

3:19

3 - 10

16:22

6:28

10 - 17

19:37

3:13

11 - 18

16:22

6:28

18 - 25

19:41

3:10

19 - 26

16:24

6:34

26 - 30

19:41

3:13

27 - 31

16:29

6:37

ПРИЈАВА КВАРА НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ