Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ОБАВЕШТЕЊЕ

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  ЈАВНО-ПРИВАТНОГ  ПАРТНЕРСТВА  ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ОПШТИНИ   ВЛАСОТИНЦЕ, ИЗВРШЕНА  ЈЕ  ЗАМЕНА  ЕНЕРГЕТСКИ  НЕЕФИКАСНИХ  СВЕТИЉКИ  НОВИМ  ЛЕД СВЕТИЉКАМА.

СВАКА  СВЕТИЉКА  ЈЕ  ОБЕЛЕЖЕНА  ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ  БРОЈЕМ   РАДИ  ПРИЈАВЕ  КВАРА.

КВАР  НА  СВЕТИЉЦИ  СЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ   НА  ТЕЛЕФОН  016/875 122  ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ  НА  АДРЕСУ:  javnarasveta@vlasotince.org.rs КОРИСТЕЋИ ФОРМУ КОЈА ЈЕ ДАТА У ОПЦИЈИ “ПРИЈАВА КВАРА НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ”.

ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ КВАРА СВЕТИЉКЕ ПОТРЕБНО  ЈЕ  НАВЕСТИ  ИДЕНТИФИКАЦОНИ БРОЈ  СВЕТИЉКЕ,  УЛИЦУ  ИЛИ  НАСЕЉЕ,   ИМЕ,   ПРЕЗИМЕ, АДРЕСУ   И  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЛИЦА  КОЈЕ  КВАР  ПРИЈАВЉУЈЕ.

ВРЕМЕ ПАЉЕЊА И ГАШЕЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

ВРЕМЕ  ПАЉЕЊА  И  ГАШЕЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

МЕСЕЦ

ДАТУМ  ОД – ДО

ВРЕМЕ ПАЉЕЊА (h:min)

ВРЕМЕ ГАШЕЊА (h:min)

МЕСЕЦ

ДАТУМ  ОД – ДО

ВРЕМЕ ПАЉЕЊА (h:min)

ВРЕМЕ ГАШЕЊА (h:min)

Јануар

1

16:29

6:37

Јул

1 – 3

19:41

3:13

2  – 9

16:34

6:38

4 – 11

19:37

3:19

10 – 17

16:41

6:38

12 – 19

19:31

3:30

18 – 25

16:50

6:35

20 – 27

19:23

3:38

26 – 31

17:00

6:29

28  – 31

19:13

3:47

Фебруар

1 – 2

17:00

6:29

Август

1 – 4

19:13

3:47

3 – 10

17:10

6:22

5–12

19:01

4:02

11 – 18

17:20

6:13

13 – 20

18:49

4:11

19 – 26

17:31

6:02

21 – 28

18:35

4:20

27 – 28

17:41

5:50

29 – 31

18:21

4:26

Март

1 – 5

17:41

5:50

Септембар

1 – 5

18:21

4:26

6 – 13

17:49

5:33

6 – 13

18:06

4:38

14 – 21

17:59

5:20

14 – 21

17:52

4:40

22 – 27

18:08

5:05

22 – 29

17:37

4:51

28 – 31

18:15

4:55

30

17:23

5:06

Април

1 – 6

18:15

4:55

Октобар

1 – 7

17:23

5:06

7 – 14

18:27

4:32

8 – 15

17:10

5:19

15 – 22

18:37

4:13

16 – 23

16:58

5:27

23 – 27

18:47

4:00

24 – 27

16:53

5:32

28 – 30

18:53

3:52

28 – 31

16:47

5:41

Мај

1 – 8

18:57

3:41

Новембар

1 – 8

16:38

5:53

9 – 16

19:06

3:37

9 – 16

16:31

6:03

17 – 24

19:16

3:32

17 – 24

16:25

6:12

25 – 31

19:24

3:24

25 – 30

16:23

6:21

Јун

1

19:24

3:24

Децембар

1 – 2

16:23

6:21

2 – 9

19:31

3:19

3 – 10

16:22

6:28

10 – 17

19:37

3:13

11 – 18

16:22

6:28

18 – 25

19:41

3:10

19 – 26

16:24

6:34

26 – 30

19:41

3:13

27 – 31

16:29

6:37

ПРИЈАВА КВАРА НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ