Радимо за бољу будућност деце

1897
Радимо за бољу будућност деце

Град Лесковац и општине  Власотинце, Лебане и Медвеђа  у оквиру предлога пројекта  “радимо за бољу будућност деце” планирају следеће локалне мере популационе политике:

  1. Подстицај запошљавања младих од 18 до 35 година старости кроз нефинансијску подршку за почетнике у пословању и доделу бесповратних средстава за покретање и унапређење пословања.
  2. Повећање доступности услуга предшколског васпитања
  3. Ангажовање личних пратилаца за помоћ родитељима деце и младих са сметњама и тешкоћама у развоју
  4. Промовисање здравих стилова живота кроз уређење и опремање јавних зелених и спортско-рекреативних површина и дечијих игралишта у ЈЛС Лесковац, Власотинце, Лебане и Медвеђа.
  5. Промоција репродуктивног здравља адолесцената кроз оснивање и умрежавање саветовалишта за заштиту репродуктивног здравља младих у ЈЛС Лесковац, Власотинце, Лебане и Медвеђа.
  6. Промоција редовних превентивних гинеколошких прегледа у ЈЛС Лесковац, Власотинце, Лебане и Медвеђа.
  7. Промоција решавања проблема неплодности у ЈЛС Лесковац, Власотинце, Лебане и Медвеђа.

Од наведених мера у општини Власотинце се реализују мере под редним бројевима 1, 2, 5, 6. и 7.


Детаљи пројекта »

Година: 2018.
Врста пројекта: Спровођење мера популационе политике јединица локалне самоуправе у 2018. години
Вредност: 10.105.000,00 РСД
Финансира: Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику: 6.883.526,00 РСД
Локална самоуправа: 3.221.474,00 РСД
Реализација: У току