План детаљне регулације радних зона Стајковце и Гложане

2916
План детаљне регулације радних зона Стајковце и Гложане

План детаљне регулације треба да омогући бржи економски развој општине и скрати процедуру избора одговарајућих локација за домаће и стране инвеститоре, нарочито за оне који се баве пољопривредном производњом. Кроз израду плана, који обухвата подручје површине 60 ха, радна зона Стајковце и Гложане требало би да буду инфраструктурно опремљена као и да се обезбеде услови за пословање 50 малих и средњих предузећа која могу да запосле између 1.000 и 1.500 нових радника.

Детаљи пројекта »

54321
(0 votes. Average 0 of 5)