Решење о одобравању посебних програма и висини средстава за реализацију посебних програма у области спорта

1460

 I

УСВАЈА  СЕ  Записник  са  предлогом  за  одобравање  посебних  програма  и  висини  средстава  за  реализацију  посебних  програма у  области  спорта  на  подручју  општине  Власотинце  који  се  суфинансирају из  буџета  општине  Власотинце  за  2018  годину,  Комисије  за категоризацију  спортских организација и оцену годишњих и посебних програма за задовољавање потреба и интереса грађана општине Власотинце у области спорта,  02бр. 268/18   од  24.10.2018.  године,  који   чини  саставни  део  Решења.


» Решење о одобравању посебних програма и висини средстава за реализацију посебних програма у области спорта на подручју општине Власотинце који се суфинансирају из буџета општине Власотинце у 2018. години

54321
(0 votes. Average 0 of 5)