Rešenje o odobravanju posebnih programa i visini sredstava za realizaciju posebnih programa u oblasti sporta

601

 I

USVAJA  SE  Zapisnik  sa  predlogom  za  odobravanje  posebnih  programa  i  visini  sredstava  za  realizaciju  posebnih  programa u  oblasti  sporta  na  području  opštine  Vlasotince  koji  se  sufinansiraju iz  budžeta  opštine  Vlasotince  za  2018  godinu,  Komisije  za kategorizaciju  sportskih organizacija i ocenu godišnjih i posebnih programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana opštine Vlasotince u oblasti sporta,  02br. 268/18   od  24.10.2018.  godine,  koji   čini  sastavni  deo  Rešenja.


» Rešenje o odobravanju posebnih programa i visini sredstava za realizaciju posebnih programa u oblasti sporta na području opštine Vlasotince koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Vlasotince u 2018. godini

54321
(0 votes. Average 0 of 5)