Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

РЕЗУЛТАТИ јавног позива за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2021. години

Расписује се Јавни позив за посебне програме у области спорта за област општег интереса, утврђеним чланом 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине  Власотинце у  области  спорта, 01 број 06-4-2/2017, од 26.01.2017.године., и то за следеће програмске активности:

  • обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима – члан 137. став 1. тачка 4) Закона о спорту.
  • унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање – члан 137. став 1. тачка 9) Закона о спорту.
  • спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др. – члан 137. став 1. тачка 11) Закона о спорту.
  • рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта – члан 137. став 1. тачка 15) Закона о спорту.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2020. години
2.

РЕЗУЛТАТИ:
1-Resenjе o finansiranju posebnih programa 2 021-FK Jedinstvo[9283]
1-Resenjе o finansiranju posebnih programa 2 021-FK Morava
1-Resenjе o finansiranju posebnih programa 2 021-FK Vlasina
1-Resenjе o finansiranju posebnih programa 2 021-FSO Vlasotince
1-Resenjе o finansiranju posebnih programa 2 021-ORK Vlasotince
1-Resenjе o finansiranju posebnih programa 2 021-STK Vlasina
1-Resenjе o finansiranju posebnih programa 2 021-SU Donja Lomnica
1-Resenjе o finansiranju posebnih programa 2021-FK Budućnost Orašje
1-Resenjе o finansiranju posebnih programa 2021-ŠK Vlasotince
1-Resenjе o finansiranju posebnih programa 2021-ŽFK Rosulja 2014
1-Resenjе o finansiranju posebnih programa 2021-ŽRK Vlasotince