Sport

Značaj i uloga

SPORT – ZNAČAJ I ULOGA U SAVREMENOM DRUŠTVU

Sport je i jedna od pokretačkih snaga za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja ljudskog društva, definisanih od strane Ujedinjenih nacija. Ima ključnu ulogu u svakom društvu kroz doprinos socijalnoj koheziji, prevazilaženju predrasuda, povećanju pozitivnog uticaja na javno mnjenje i širenje etičkih i opštih principa koji se kroz njega prenose. Posebno je vredan za savremeni svet koji se brzo menja i koji karakteriše težnja da se stvore zdravi i kvalitetni uslovi života. Putem sporta građani Opštine Vlasotince mogu ovladati sledećim veštinama i vrednostima:saradnja, komunikativnost, poštovanje pravila, poštovanje drugih, sposobnost rešavanja problema, poštenje (fer-plej), zajedničko korišćenje, samopouzdanje, smelost, iskrenost, samopoštovanje, tolerancija, timska igra, disciplina, poverenje, sposobnost prilagođavanja, sposobnost rukovođenja, kako pobediti/izgubiti, kako prihvatiti konkurenciju, vrednovanje truda, samosvest, postavljanje sopstvenih ciljeva, socijalizacija, solidarnost.
Savremeni sport predstavlja ogromno dostignuće modernog društva i važno društveno blago. Sport je i jedna od pokretačkih snaga za dostizanje milenijumskih  ciljeva razvoja ljudskog društva, definisanih od strane Ujedinjenih nacija.Posebno je vredan za savremeni svet koji se brzo menja i koji se, s jedne strane, karakteriše povećanjem slobodnog vremena, a s druge, urbanizacijom i stalnim tehnološkim razvojem koji teže da odvoje čoveka od njegove prirodne sredine.
Priliku da učestvuju u sportu imaju svi građani Opštine Vlasotince bez obzira na društveni društveni status, versku i seksualnu pripadnost, ili bilo koji drugi vid opredeljenosti. Sport povezuje pojedince, porodice, zajednice, regione, i celokupan narod.
Poslednjih godina u svetu i kod nas u sistemu sporta sve veća pažnja se poklanja konstuisanju što optimalnijeg modela funkcionisanja upravljanja, s obzirom da se još uvek upravljanje bazira na intiutivnim i tradicionalnim iskustvima, ali uz veće uvažavanje i kontinuiranu primenu naučnih saznanja, kao i kobernetičkog mišljenja u upravljanju.
Bavljenje sportom može ojačati decu i omladinu, ne samo sa aspekta fizičkog zdravlja, već i kada je reč o psiho-socijalnim razvoju, jačanju samopoštovanja, razvoju odgovornosti, istrajnosti i saradničkih veština, usvajanju pozitivnih vrednosti i boljem školskom uspehu. Osim toga, bavljenje sportom predstavlja važno sredstvo prevencije  rizičnih ponašanja mladih, poput pušenja, zlaupotrebe alkohola i droga, i mladalačke delikvencije. Angažovanje u sportu može korigovati faktore koji doprinose delikventnom ponašanju mladih, kao što su nedostatak pozitivnih uzora, nedostatak samodiscipline i dosada.
Na nivou lokalne zajednice i društva u celini, sport može značajno doprineti promociji zdravlja i prevenciji hroničnih zaraznih bolesti, razvoju obrazovanja dece i mladih, rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, može postići inkluziju i blagostanje osoba sa invaliditetom, i biti važan faktor u prevenciji konflikta i izgradnji mira.

Sportski savez

Sportski savez opštine Vlasotince je samostalna, nepolitična i neprofitna sportska asocijacija granskih strukovnih saveza, sportskih društava i sportskih organizacija na teritoriji opštine Vlasotince, dobrovoljno udruženih radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, potreba i interesa u oblasti sporta. Okuplja 27 sportskih organizacija sa teritorije opštine Vlasotince od kojih 1 opštinskih granskih sportskih saveza i 26 sportskih udruženja sa preko 1300 aktivnih sportista. Sportski savez opštine Vlasotince član je Sportskog saveza Srbije.Sportski savez opštine Vlasotincesvojim delovanjem doprinosi razvoju i promociji sporta u opštini Vlasotince kroz povećanje bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom. Promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer pleja, razumevanja,tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom.Sportski savez opštine Vlasotince obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za praćenje, razvoj i unapređenje masovnog sporta, školskog sporta, vrhunskog sporta i sporta osoba sa posebnim potrebama i sporta invalidnih lica.Aktivno učestvuje u organizaciji i realizaciji svih  sportskih događaja od značaja za unapređenje kvantiteta i kvaliteta sporta u opštini Vlasotince čineći dostupnim sve sportske događaje građanima Vlasotinca.Sportski savez opštine Vlasotince prerasta u modernu teritorijalnu sportsku organizaciju koja je servis svih sportskih organizacija članova saveza i zajedno sa opštinskom upravom Vlasotince omogućava kontinuirani razvoj sporta kroz promociju sporta, realizaciju sportskih manifetsacija i  kvalitetno iskorišćenje sportskih kapaciteta čime će se stvoriti uslovi za omasovljenje sporta, organizaciju republičkih i međunarodnih sportskih manifestacija. 

SPORTOVI U OKVIRU SPORTSKOG SAVEZA
U skladu sa Pravilnikom o sportskim granama u Republici Srbiji , u okviru  Sportskog saveza opštine Vlasotince postoje sledeći sportovi:

Olimpijski sportovi

Neolimpijski sportovi ( Sport Acord)

 • Atletika
 • Boks
 • Košarka
 • Odbojka
 • Rukomet
 • Stoni tenis
 • Fudbal
 • Džudo
 • Gimnastika
 • Dizanje tegova
 • Karate
 • Kik boks
 • Šah
Članstvo

Po podacima Sportskog saveza Opštine Vlasotince broj muškaraca članova sportskih klubova je 1025 ( 80,1 %), a žena 256 ( 19,9 %). Broj muškaraca predsednika klubova je 26, a žena 0. Ukupan broj registrovanih sportista 858 je , od kojih je registrovanih žena sportista 145 ili 16,9 %.
Tabela : prikaz broja registrovanih članova sportskih organizacija opštine Vlasotince (na osnovu pola)

Redni broj.Naziv klubabroj muškaracabroj
žena
predsednik
mž
1.AK „Vlasotince“1110H 
2.BK „Arena“250H 
3.FK „Vlasina“1120H 
4.FK „Mladost“ Batulovce330H 
5.FK „Polet“ Stajkovce150H 
6.FK „Budućnost“ Orašje700H 
7.FK „Jedinstvo“ Šišava270H 
8.FK „Gradac“ Konopnica240H 
9.FK „Udarnik“ Jakovljevo00H 
10.FK „Morava“ Gložane280H 
11.FK “MSK“ Manastirište00H 
12.OFK „Progres“ Ladovica310H 
13.S.U. „Pokret“36H 
14.ORK „Vlasotince“540H 
15.OKK „Vlasotince“710H 
16.OK „Vlasina“044H 
17.BKBK „Velibor“156H 
18.KDT „Vlasina“400H 
19.KK „Vlasotince“3728H 
20.KK „Šoto kan“2620H 
21.KES „Vlasina“100H 
22.STK „Rosulja“70H 
23.ŽRK „Vlasotince“018H 
24.ŠK „Vlasotince“440H 
25.ŽFK „Rosulja“019H 
26.KBK „Vlasotince“300H 
 UKUPNO71315126 

 

            Tabela: Prikaz članova sportskih organizacija Opštine Vlasotince po sportovima

 muškarcižene
 ODBOJKA044
FUDBAL34019
 RUKOMET5418
KOŠARKA710
BORILAČKI SPORTOVI13354
OSTALO11516

Najveći broj sportista se bavi fudbalom, rukometom i borilačkim sportovima i u ovim sportovima muškarci su značajno brojniji, dok su žene brojnije u sportovima kao što je odbojka, aerobik, fitnes i ples, a veliki  broj žena se bavi i borilačkim sportovima.

 

UKUPAN BROJ SPORTISTA:

VETERANISENIORIJUNIORIKADETIPIONIRIMLAĐI PIONIRI
/85621328725854

 

 UKUPAN BROJ REGISTROVANIH SPORTISTA:

VETERANISENIORIJUNIORIKADETIPIONIRIMLAĐI PIONIRI
/30912612113027
Sportski objekti

Sportsko rekreativni centar „VLASINA“ se nalazi u Vlasotincu, gradiću na jugoistoku Srbije. 
SRC „VLASINA“ Vlasotince osnovan je od strane SO-e Vlasotince i upisan od strane Trgovinskog suda u Leskovcu kao Ustanova Sportsko-rekreativni centar „Vlasina“ Vlasotince sa sedištem u ul. Branislava Nušića bb. Delatnost Sportsko-rekreativnog centra je delatnost sportskih arena i stadiona. Dinamika sportsko-rekreativne i kulturno-zabavne delatnosti je određena strategijom podizanja opšteg sportskog i kulturnog nivoa građana, shodno interosovanjima, ali uzimajući u obzir promociju pravih vrednosti i pokretanja originalnih i ozbiljnih ideja.
Imajući u vidu geografski položaj Vlasotinca, blizina Vlasinskog jezera 50km, udaljenost od auto-puta Niš-Vranje 9km, može se reći da je Sportsko Rekreativni Centar „VLASINA“ pravi izbor za pripreme sportskih ekipa, rekreaciju i odmor.

OBJEKTI SPORTSKOG CENTRA VLASOTINCE

POKRIVENI SPORTSKI OBJEKTI
Hala sportova
Teretana 
Sale za stoni tenis

OTVORENI SPORTSKI OBJEKTI
Gradski stadion
Tereni za male sportove
Teren za odbojku na pesku
Mini pič teren

POSLOVNI PROSTOR
Kancelarijski prostor
Poslovna zgrada na Gradskom stadionu.