Реформа пореза на имовину - унапређење рада ЛПА и проширење базе података о имовини која је предмет опорезивања

“Програм реформе пореза на имовину – подршка унапређењу пореза на имовину и добре управе”. Општина Власотинце је првенствено усмерена на унапређење и проширење базе података о имовини која је предмет…