Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2021.

Унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања представља део реформе управљања јавним финансијама којим се ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимализацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе…


ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Упутство за припрему  „Одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2021. годину и пројекција за  2022. и  2023.  годину“
2. Образац за програмски буџет 2021. – предефинисани  
3. Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. годину  
4. Упутство за родно одговорно буџетирање  
5. План поступног увођењења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Власотинце за 2021. годину  
 
  • Обрасци програмског буџета за родно одговорно буџетирање