Zapisnik sa sastanka sa investitorima i ostalim relevantnim stejkholderima

600

KONCEPTUALNI OKVIR PROSTORNOG RAZVOJA

za Plan detaljne regulacije za Radne zone Stajkovce 1, Radne zone Stajkovce 2, Radne zone Gložane 1 i Radne zone Gložane 2

Sastanak je održan dana, 17.10.2019. godine u Opštini Vlasotince, Trg Oslobođenja br. 12, Velika skupštinska sala sa početkom u 13 časova.


Preuzmi dokument >>>

54321
(0 votes. Average 0 of 5)