Zdravstvo

Dom Zdravlja Vlasotince

U obavljanju delatnosti Dom zdravlja sprovodi zdravstvenu zaštitu: Na sprečavanju, otkrivanju, suzbijanju i lečenju zaraznih bolesti i drugih akutnih i hroničnih bolesti, povreda i poremećaja zdravlja, posebno od većih socijalno-medicinskog značaja; Na planiranju porodice i razvijanju humanih i odgovornih odnosa među polovima.

Misija

Dom Zdravlja Vlasotince pruža zdravstvene usluge u cilju prevencije bolesti i povreda svakom pojedincu, porodici i zajednici, kao i lečenje, rehabilitaciju i dvadesetčetvoročasovnu hitnu medicinsku pomoć na teritoriji opštine Vlasotince i Crna Trava u skladu sa načelima prava pacijenata i zaposlenih i korišćenjem nove tehnologije.

Vizija

Dom Zdravlja Vlasotince je ustanova sa dugogodišnjom tradicijom u pružanju preventivne i kurativne usluge prema principima savremene dijgnostike i terapije i razvijenom edukacijom zaposlenih sa ciljevima očuvanja i unapređenja mentalnog i fizičkog zdravlja svih građana