PREDNOSTI VREDNOVATI NA PRAVI NAČIN

PREDNOSTI VREDNOVATI NA PRAVI NAČIN

Programom razvoja turizma za period od 2019. do 2024. godine, sa akcionik planom, odredili smo prave ciljeve razvoja turizma i pokazali da  ovu granu shvatamo kao ozbiljnu razvojnu šansu –…