Anketa - utvrđivanje javnog interesa

Poštovani, U okviru ove ankete predstavljen je spisak širih oblasti koje mogu biti izabrane kao oblasti od javnog interesa za našu opštinu/grad. Primeri širih oblasti su: Socijalna zaštita, Boračko-invalidska zaštita…