ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА

  Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ ЗА 2021. ГОДИНУ   Контролне листе ЛПА_КАНЦЕЛАРИЈСКА_Контролна_листа_бр._1 ЛПА_ТЕРЕНСКА_Контролна_листа_бр._2