ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 2023.-2025.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 2023.-2025.

Локални акцион план за родну равноправност (ЛАП РР) за период 2023.-2025. представља документ јавне политике којим се детаљније разрађују циљеви и приоритети утврђени усвојеним документима јавних политика вишег ранга, на…