Anketa - utvrđivanje javnog interesa

1567

Poštovani,

U okviru ove ankete predstavljen je spisak širih oblasti koje mogu biti izabrane kao oblasti od javnog interesa za našu opštinu/grad. Primeri širih oblasti su: Socijalna zaštita, Boračko-invalidska zaštita ili dr. Takođe, u okviru svake šire oblasti, predstavljene su uže oblasti od javnog interesa – prioritetne oblasti od javnog interesa, na primer, u okviru šire oblasti Socijalna zaštita, jedna od užih oblasti je Pomoć kod pružanja usluge smeštaja.

Molimo vas da zaokružite najviše 5 širih oblasti za koje smatrate da su od javnog interesa za opštinu Vlasotince.

Takođe Vas molimo da zaokružite i najviše po 1 užu oblast u okviru svake od širih oblasti koju ste zaokružili.

Preuzmite ANKETU za popunjavanje »

Posle popunjavanja ankete vratite nam sknirani dokument putem elektronske pošte preko forme koja se nalazi u nastavku.

Hvala na saradnji.

[caldera_form id=”CF5c25e7bb0292f”]

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)